Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.News.wpHienThiTinNoiBatBauCu, TVPortal.Publishing.News, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0f86d0c805b9c785 could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 5d587e9f-b18a-50ef-a569-ecf81f150445.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.News.wpHienThiTinNoiBatBauCu, TVPortal.Publishing.News, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0f86d0c805b9c785 could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử ĐBQH Khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016

21/02/2011

Lần đầu tiên bầu cử ĐBQH Khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016 sẽ được tổ chức cùng một ngày, vào ngày 22.5.2011. Luật Bầu cử ĐBQH và Luật bầu cử đại biểu HĐND đã được QH sửa đổi, bổ sung, tháo gỡ những vướng mắc của hai đạo luật này, tạo cơ sở pháp lý để tiến hành bầu cử ĐBQH và bầu cử đại biểu HĐND vào cùng một ngày, bảo đảm quyền làm chủ của người dân, bầu cử thành công mà vẫn tiết kiệm thời gian và tiền của.

Đảm bảo bầu cử Quốc hội dân chủ, đúng pháp luật

21/02/2011

Ngày 30/1, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 192/CT-TTg về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.

Chuẩn bị chu đáo cho bầu cử Quốc hội khóa XIII

21/02/2011

Chiều 26/1, tại Trụ sở Quốc hội, Tổng bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã gặt mặt thân mật cán bộ, đảng viên, nhân viên Văn phòng Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, nhân dịp Tết cổ truyền Tân Mão sắp đến và chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hội đồng Bầu cử ĐBQH Khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 họp Phiên thứ Nhất

21/02/2011

Tổng bí thư, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng chủ trì Phiên họp thứ nhất Hội đồng Bầu cử ĐBQH Khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011- 2016 Ảnh: Trí Dũng Chiều 24.

Các tin đã đưa: