Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.News.wpHienThiTinNoiBatBauCu, TVPortal.Publishing.News, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0f86d0c805b9c785 could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 3c8a909f-f124-50ef-86e9-4a3c866965ed.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.News.wpHienThiTinNoiBatBauCu, TVPortal.Publishing.News, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0f86d0c805b9c785 could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

Tổng hợp tin bầu cử Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trong cả nước

28/06/2011

Sau cuộc bầu cử ĐBQH khoá XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 ngày 220-5-2011 vừa qua, theo luật định, các tỉnh, thành phố trên cả nước đã tiến hành kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân để bầu chọn các chức danh Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố.

Sau cuộc bầu cử ĐBQH khoá XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 ngày 220-5-2011 vừa qua, theo luật định, các tỉnh, thành phố trên cả nước đã tiến hành kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân để bầu chọn các chức danh Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố. Sau đây là tổng hợp tin tức từ các tỉnh, thành phố.

An Giang:

Ngày 10-6-2011, tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh An Giang khóa VIII- nhiệm kỳ 2011- 2016 đã bầu các chức danh HĐND tỉnh khóa VIII – nhiệm kỳ 2011-2016:

- Đồng chí Phan Văn Sáu, Bí thư Tỉnh ủy đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh.

- Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh tái đắc cử Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

- Đồng chí Nguyễn Thanh Bình (Giám đốc Sở Công thương) đắc cử Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh.

- Ban Văn hóa - Xã hội (9 thành viên) do đ/c Lê Tuấn Khanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh đắc cử Trưởng ban.

- Ban Pháp chế (9 thành viên) do đ/c Đinh Công Minh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đắc cử Trưởng ban.

- Ban Kinh tế - Ngân sách (9 thành viên) do đ/c Phan Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở Tài chính đắc cử Trưởng ban.

(Theo angiang.gov.vn)

Bà Rịa - Vũng Tàu:

Ngày 21-6, tại Hội trường Tỉnh ủy, kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2011-2016 đã diễn ra với sự tham dự của 49/50 đại biểu HĐND tỉnh. Ông Nguyễn Tuấn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IV chủ trì khai mạc kỳ họp.

Kết quả bầu các chức danh như sau: 

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, trúng cử chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh.

Ông Trần Thanh Bình, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IV tái đắc cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa V.

Ông Trần Minh Sanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa IV tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh khóa V.

Các ông: Trần Ngọc Thới, Hồ Văn Niên tái đắc cử Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Lê Thanh Dũng, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND huyện Long Điền được bầu vào vị trí Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Tạ Văn Kiệt, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy được bầu làm Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa V.

Bà Nguyễn Thị Yến, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy được bầu làm Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh.

Ông Trần Phúc Chỉnh được bầu làm Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh. Ông Trần Đình Khoa được bầu làm Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh.

(Theo baria-vungtau.gov.vn)

Bắc Giang:

Sáng 17-6, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVII nhiệm kỳ 2011 -2016 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất để kiện toàn tổ chức bộ máy HĐND, UBND tỉnh và thông qua một số nội dung quan trọng.

HĐND tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu kín để bầu cử các chức danh của HĐND và UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2011 – 2016. 100% đại biểu dự họp đã biểu quyết nhất trí thông qua các Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử. Theo đó, đồng chí Thân Văn Khoa được tái cử giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Mạnh Cường được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Từ Minh Hải được bầu giữ chức Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh. Đồng chí Bùi Văn Hải được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí: Nguyễn Văn Linh, Bùi Văn Hạnh và Lại Thanh Sơn được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND. HĐND tỉnh cũng đã tiến hành bầu các thành viên UBND tỉnh; Trưởng, Phó ban và thành viên các Ban HĐND tỉnh, mỗi ban 9 đồng chí; 3 đồng chí tham gia Thư ký kỳ họp HĐND tỉnh; 26 đồng chí được bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011 – 2016 và tiến hành phân 10 tổ HĐND tỉnh.

(Theo baobacgiang.com.vn)

Bắc Kạn:

Sáng ngày 21/6/2011, Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Bắc Kạn khoá VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đã chính thức khai mạc. Đây là kỳ họp có ý nghĩa quan trọng nhằm lựa chọn bầu ra các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND tỉnh nhiệm kỳ mới. Kỳ họp đã tiến hành bầu các chức danh của HĐND, Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016.

 Kết quả: Đồng chí Hà Văn Khoát - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, đại biểu HĐND tỉnh khoá VIII - đơn vị bầu cử số 5, thị xã Bắc Kạn được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn khoá VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. Đồng chí Lý Thái Hải - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn khoá VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016; Đồng chí Đinh Thị Chuyên San - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh được bầu giữ chức vụ Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh Bắc Kạn khoá VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Đồng chí Hà Văn Khoát - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn khoá VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Đồng chí Hoàng Ngọc Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa VII tiếp tục được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. Các đồng chí: Nguyễn Văn Du - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa VII; Triệu Đức Lân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa VII; Nông Văn Chí - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được bầu giữ các chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Kỳ họp đã bầu các Ủy viên UBND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016; bầu Trưởng ban, Phó trưởng ban, thành viên các Ban HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016; bầu thư ký kỳ họp HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016; bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016.

(Theo backan.gov.vn)

Bạc Liêu:

Ngày 20/6, HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa VIII (nhiệm kỳ 2011 - 2016). Kỳ họp đã thông qua báo cáo kết quả bầu cử HĐND tỉnh khóa VIII nhiệm kỳ 2011 – 2016 đồng thời tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh.

Các đại biểu đã tín nhiệm bầu ông Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Lê Thanh Hùng, tái đắc cử Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Lê Hồng Thu được tín nhiệm bầu giữ chức Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh.

Tại kỳ họp này, các đại biểu cũng tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Ông Phạm Hoàng Bê, Phó Bí thư Tỉnh ủy được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh; bà Lê Thị Ái Nam, ông Vũ Văn Họa tái đắc cử Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Lê Thanh Dũng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và ông Lê Minh Chiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến, Đầu tư – Thương mại và Du lịch được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Kỳ họp còn bầu các thành viên của UBND tỉnh; Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các thành viên của các Ban của HĐND tỉnh; Thư ký kỳ họp HĐND tỉnh; Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh.

(Theo baclieu.gov.vn)

Bắc Ninh:

Ngày 16-6, HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2011-2016 tổ chức Kỳ họp thứ nhất.

Các đại biểu được nghe các báo cáo: Báo cáo kết quả cuộc bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2011-2016; Báo cáo thẩm tra và thông qua Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; báo cáo về tình hình kinh tế-xã hội năm 2010; báo cáo kết quả hoạt động của HĐND tỉnh khoá XVI.

Kỳ họp tiến hành bầu các chức danh quan trọng: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và thành viên UBND tỉnh. Bầu chức danh lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; Thư ký các Kỳ họp; Hội thẩm nhân dân của Toà án nhân dân nhiệm kỳ 2011-2016.

Đồng chí Nguyễn - Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh khoá XVI tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh khoá XVI tái đắc cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch HĐND: Nguyễn Huy Tính, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI.

Ủy viên Thường trực HĐND: Nguyễn Bá Toan, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh khóa XVI.

- Trưởng các Ban HĐND tỉnh:

Ban Kinh tế- Ngân sách: Nguyễn Đức Bình, Trưởng Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh khóa XVI.

Ban Văn hóa- Xã hội: Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Ban Pháp chế: Nguyễn Hữu Quất, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

(Theo bacninh.gov.vn)

Bến Tre:

Ngày 17/6/2011, Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre khóa VIII đã tổ chức kỳ họp thứ nhất để bầu chọn các chức danh Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Thư ký kỳ họp và Hội thẩm nhân dân của Toà án nhân dân tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016.

Kết quả bầu cử như sau:

Ông Võ Thành Hạo trúng cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.

Ông Nguyễn Hữu Phước trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.

Ông Đỗ Minh Đức trúng cử chức vụ Uỷ viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

Ông Trần Công Danh trúng cử chức vụ Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách chuyên trách; ông Bùi Minh Tuấn, bà Phan Thị Thu Sương trúng cử chức vụ Phó trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách kiêm chức và 6 thành viên khác.

Ông Lê Văn Em trúng cử chức vụ Trưởng Ban Văn hoá-Xã hội chuyên trách; ông Bùi Văn Chương, ông Trần Văn Hữu trúng cử chức vụ Phó trưởng Ban Văn hóa-Xã hội kiêm chức và 6 thành viên khác.

Ông Lê Văn Mười trúng cử chức vụ Trưởng Ban Pháp chế; ông Nguyễn Văn Tu, ông Nguyễn Văn Lấn trúng cử chức vụ Phó trưởng Ban Pháp chế kiêm chức và 6 thành viên khác.

Bà Đỗ Thị Thu Thảo, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Tỉnh đoàn; bà Nguyễn Thị Yến Nhi, Phó Giám đốc Sở Tư pháp; ông Nguyễn Văn Trung, Phó trưởng Phòng Khoa giáo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ được bầu vào Đoàn Thư ký kỳ họp.

Các chức danh của Uỷ ban nhân dân tỉnh:

Ông Nguyễn Văn Hiếu trúng cử chức vụ Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Ông Cao Văn Trọng trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Ông Trương Văn Nghĩa trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Ông Trần Anh Tuấn trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Hiếu tái trúng cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khóa VIII.

Các thành viên Uỷ ban nhân dân tỉnh gồm: ông Hồ Quốc Việt, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh; ông Võ Hồng Quang, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, ông Lê Phi Bằng, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Tài chính;  ông Lê Vĩnh Bình, Tỉnh uỷ viên, Giám Sở Nội vụ; ông Huỳnh Thanh Hiếu, Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Kỳ họp cũng đã bầu 22 vị Hội thẩm nhân dân của Toà án nhân dân tỉnh.

(Theo bentre.gov.vn)

Bình Định:

Ngày 20.6, tại TP Quy Nhơn, diễn ra kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XI (nhiệm kỳ 2011-2016), với sự tham dự của 58/60 đại biểu HĐND tỉnh khóa XI. Đồng chí Vũ Hoàng Hà, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X, chủ trì phiên khai mạc kỳ họp.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh khóa XI đã tiến hành bầu các chức danh chủ chốt của HĐND tỉnh, UBND tỉnh khóa XI.

Kết quả bầu các chức danh HĐND tỉnh khóa XI:

- Chủ tịch:đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

- Phó Chủ tịch: đồng chí Võ Vinh Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh.

- Ủy viên Thường trực: đồng chí Võ Đình Thú, Phó Giám đốc Sở Tư pháp.

- Ban Kinh tế - Ngân sách: Trưởng ban: đồng chí Võ Thăng Long, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

- Ban Văn hóa - Xã hội: Trưởng ban: đồng chí Huỳnh Thị Thúy Vân, Ủy viên Thường trực HĐND TP Quy Nhơn nhiệm kỳ 2004-2011; Phó ban: đồng chí Mai Văn Ngọc, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tuy Phước.

- Ban Pháp chế: Trưởng ban: đồng chí Phạm Hồng Sơn, Phó Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; Phó ban: đồng chí Nguyễn Thị Đàng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

- Ban Dân tộc:Trưởng ban: đồng chí Đinh Yang King, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện Vĩnh Thạnh; Phó ban: đồng chí Lê Thị Kim Mai, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.

Kết quả bầu các chức danh UBND tỉnh khóa XI:

- Chủ tịch:đồng chí Lê Hữu Lộc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2004-2011.

- Các Phó Chủ tịch:đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2004-2011; đồng chí Mai Thanh Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2004-2011; đồng chí Trần Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ.

- Các ủy viên UBND tỉnh:đồng chí Nguyễn Ngọc Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đại tá, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; đồng chí Hoàng Vũ An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đại tá, Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Trương Thanh Kết, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh; đồng chí Lê Văn Minh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ.

(Theo binhdinh.gov.vn)

Bình Dương:

Sáng ngày 17-6, HĐND tỉnh khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016) đã tổ chức kỳ họp lần thứ nhất. Đến dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Mai Thế Trung. 

Kỳ họp đã tiến hành bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND tỉnh, Hội thẩm nhân dân Tòa án Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.

Kết quả, ông Vũ Minh Sang được bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh, bà Trần Thị Kim Vân làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, bà Mai Thị Dung làm Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh. Các trưởng ban thuộc HĐND tỉnh gồm: Ban Kinh tế-Ngân sách: bà Trần Thị Kim Vân; Ban Văn hóa-Xã hội: ông Nguyễn Minh Giao; Ban Pháp chế: ông Lê Văn Đàn. Ông Lê Thanh Cung tiếp tục được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh, các ông Trần Thanh Liêm, Trần Văn Nam, Huỳnh Văn Nhị làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

(Theo baobinhduong.org.vn)

Bình Phước:

Sáng ngày 17-6, HĐND tỉnh khóa VIII nhiệm kỳ 2011-2016 đã họp kỳ thứ nhất để xác nhận tư cách đại biểu và bầu các chức danh theo luật định.

Kết quả, kỳ họp đã thông qua nghị quyết xác nhận tư cách của 63 đại biểu HĐND tỉnh. Đồng chí Nguyễn Tấn Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VII được các đại biểu tín nhiệm bầu tái cử giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VIII với tỷ lệ phiếu bầu tuyệt đối 63/63. Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VIII giới thiệu và HĐND tỉnh đã bầu ông Nguyễn Văn Năm, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch HĐND tỉnh khóa VII giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐND tỉnh khóa VIII, ông Nguyễn Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Ủy viên thường trực HĐND tỉnh khóa VII tiếp tục giữ chức vụ Ủy viên thường trực HĐND tỉnh khóa VIII. Chủ tịch UBND tỉnh khóa VII Trương Tấn Thiệu, Phó bí thư Tỉnh ủy khóa VIII tiếp tục được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh khóa VIII.

Chủ tịch UBND tỉnh Trương Tấn Thiệu đã giới thiệu và HĐND đã bầu được bầu 4 phó chủ tịch UBND tỉnh và 4 thành viên UBND tỉnh. Phó chủ tịch UBND tỉnh khóa VIII gồm các ông: Nguyễn Văn Lợi, Nguyễn Huy Phong, Bùi Văn Thạch và Phạm Văn Tòng, đều là các Phó chủ tịch UBND tỉnh khóa VII. 4 thành viên UBND tỉnh gồm các ông: Hoàng Văn Huệ (Giám đốc Công an tỉnh), Nguyễn Phi Hùng (Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh), Vũ Thành Nam (Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư), Nguyễn Văn Khánh (Chánh văn phòng UBND tỉnh).

(Theo baobinhphuoc.com.vn)

Bình Thuận:

Ngày 20/6/2011, HĐND tỉnh Bình Thuận đã tổ chức kỳ họp lần thứ nhất - khóa IX, nhiệm kỳ 2011- 2016. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã bầu các chức danh của HĐND và UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 – 2016 như sau:

Các chức danh Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh:

- Chủ tịch HĐND tỉnh: Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Ông Trương Quang Hai, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.

- Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh: Ông Nguyễn Ngọc Thành, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh khóa VIII.

Ban Kinh tế - Ngân sách có 7 thành viên. Trưởng ban: Ông Võ Kỳ Tập, Trưởng ban Kinh tế và ngân sách – HĐND tỉnh khóa VIII.

Ban Văn hóa - Xã hội có 9 thành viên. Trưởng ban: Bà Lê Thị Kim Phượng, Phó trưởng ban Văn hóa xã hội - HĐND tỉnh khóa VIII.

Ban Pháp chế có 7 thành viên. Trưởng ban: Ông Nguyễn Văn Ly, Phó ban Pháp chế - HĐND tỉnh khóa VIII

Các chức danh UBND tỉnh:

Chủ tịch UBND tỉnh: Ông Lê Tiến Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2004 - 2011.

Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Ông Nguyễn Ngọc: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VIII; Ông Nguyễn Thành Tâm: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2004 – 2011; Ông Nguyễn Ngọc Hai: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát  triển nông thôn.

Các Ủy viên UBND tỉnh: Ông Đỗ Ngọc Niễn: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy – Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.; Ông Nguyễn Văn Thân: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Giám đốc Công an tỉnh; Ông Tăng Việt Cường: Tỉnh Ủy viên - Giám đốc Sở Tài chính.

(Theo binhthuan.gov.vn)

Cà Mau:

Sáng ngày 16/6/2011, Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Cà Mau khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016 đã khai mạc.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016 và tiến hành bầu cử các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND, các Ban HĐND, Đoàn thư ký kỳ họp và Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau khóa VIII;

Kỳ họp đã tiến hành bầu cử các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND, các Ban HĐND tỉnh Cà Mau khóa VIII. Theo đó, đồng chí Bùi Công Bửu được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND; đồng chí Lê Huỳnh Kỳ được bầu tái giữ chức Phó Chủ tịch HĐND, đồng chí Huỳnh Thị Thanh Loan được bầu giữ chức Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh Cà Mau khóa VIII. Đối với các Ban HĐND, kỳ họp đã bầu 28 đồng chí vào các chức danh Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban và thành viên; trong đó, đồng chí Chung Tấn Hướng tái cử chức Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương tái cử chức Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội; đồng chí Nguyễn Sơn Ca được bầu giữ chức Trưởng Ban Pháp chế; đồng chí Trần Chánh Quang được bầu giữ chức Trưởng Ban Dân tộc.

Các đại biểu tham dự kỳ họp đã nhất trí bầu đồng chí Phạm Thành Tươi tái giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh. Kỳ họp cũng đã giới thiệu 03 đồng chí: Dương Tiến Dũng, Nguyễn Tiến Hải, Dương Huỳnh Khải ứng cử chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, sau kết quả kiểm phiếu đồng chí Dương Tiến Dũng, Nguyễn Tiến Hải tái cử giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

(Theo camau.gov.vn)

Cao Bằng:
Ngày 1/7/2011, HĐND tỉnh tiến hành Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
Đồng chí Hà Ngọc Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIV tái đắc cử chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Triệu Đình Lê, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIV tái đắc cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.
 Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV tái đắc cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh. Các đồng chí: Lý Hải Hầu, Đàm Văn Eng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV tái đắc cử chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng chí Trần Hùng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
 (Theo caobang.gov.vn)