Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.News.wpHienThiTinNoiBatBauCu, TVPortal.Publishing.News, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0f86d0c805b9c785 could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 4ff6b19f-d14d-50ef-86e9-402e21abda95.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.News.wpHienThiTinNoiBatBauCu, TVPortal.Publishing.News, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0f86d0c805b9c785 could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

Hưng Yên: Công tác bầu cử thêm đại biểu HĐND cấp xã được bảo đảm an toàn, đúng luật

08/06/2011

Sở Nội vụ Hưng Yên cho biết, tại 33 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2011 – 2016 ở 9 huyện trong tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức bầu cử thêm đại biểu HĐND xã, thị trấn theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu HĐND.

Sở Nội vụ Hưng Yên cho biết, tại 33 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2011 – 2016 ở 9 huyện trong tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức bầu cử thêm đại biểu HĐND xã, thị trấn theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu HĐND.

Việc tổ chức bầu thêm đại biểu HĐND xã được tiến hành đúng luật. Cử tri tại các khu vực bỏ phiếu đã tích cực đi bầu cử, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Có 10 đơn vị bầu cử có 100% cử tri đi bầu cử. Tình hình an ninh trật tự tại các khu vực bỏ phiếu được bảo đảm.

Kết quả, trong số 54 đại biểu HĐND xã phải bầu thêm theo quy định của Luật bầu đại biểu HĐND, cử tri các đơn vị bầu cử đã bầu thêm được 30 đại biểu. Cụ thể, huyện Khoái Châu có 11 đơn vị bầu cử thuộc 8 xã tổ chức bầu cử thêm đại biểu HĐND cấp xã. Kết quả, đến 19 giờ ngày 29.5, đã có gần 90% số cử tri trong danh sách niêm yết đi bỏ phiếu. Trong đó, xã Thành Công có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%. Tại các điểm bỏ phiếu tình hình an ninh trật tự được bảo đảm tốt, quy trình bầu cử diễn ra an toàn và đúng luật.

* Huyện Yên Mỹ có đơn vị bầu cử số 9 thôn Lại Trạch xã Yên Phú, đơn vị bầu cử số 8 thôn Cầu Thôn, đơn vị bầu cử số 7 thôn Bùi Xá (Trung Hoà) tiến hành bầu cử thêm đại biểu HĐND cấp xã. Theo danh sách niêm yết, khu vực bầu cử số 9 xã Yên Phú có 487 cử tri được tham gia bỏ phiếu cho 3 ứng cử viên để bầu thêm 1 đại biểu HĐND xã. Hai khu vực bầu cử số 7 và số 8 của xã Trung Hoà có 738 cử tri được tham gia bỏ phiếu cho 3 ứng cử viên để bầu thêm 1 đại biểu HĐND xã.

* Huyện Văn Giang, các đơn vị tiến hành bầu thêm đại biểu HĐND cấp xã gồm: Tổ bầu cử số 1 xã Xuân Quan, được bầu thêm 2 đại biểu, tổ bầu cử số 6 xã Mễ Sở, được bầu 1 đại biểu, tổ bầu cử số 3 xã Thắng Lợi, được bầu 1 đại biểu. Công tác bầu cử thêm tại các tổ bầu cử được thực hiện đúng luật, công tác an ninh, trật tự được bảo đảm.

* Huyện Kim Động, đơn vị bầu cử số 1 xã Đồng Thanh và đơn vị bầu cử số 6 xã Phú Cường tổ chức bầu thêm đại biểu HĐND cấp xã. Tại đơn vị bầu cử số 1 xã Đồng Thanh bầu bổ sung 2 đại biểu, đơn vị bầu cử số 6 xã Phú Cường bầu bổ sung 1 đại biểu. Trình tự các bước bầu cử được các tổ bầu cử tổ chức đúng luật định.

* Huyện Văn Lâm, tại khu vực bỏ phiếu số 11 thôn Mụ, tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 95,12% và khu vực bỏ phiếu số 12 thôn Trình, tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 79,77%. Việc tổ chức bầu cử thêm đại biểu HĐND xã được hai tổ bầu cử thực hiện đúng các quy định của pháp luật; thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn của Uỷ ban bầu cử tỉnh về việc bầu cử thêm đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2011 – 2016. Công tác an ninh trật tự tại các khu vực bỏ phiếu được bảo đảm; cử tri tích cực đi bầu cử thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

* Huyện Ân Thi tổ chức bầu cử thêm 9 đại biểu HĐND xã, tại 5 đơn vị bầu cử, gồm: đơn vị bầu cử số 4, xã Bãi Sậy, đơn vị bầu cử số 1, xã Tân Phúc, đơn vị bầu cử số 4, xã Hoàng Hoa Thám, đơn vị bầu cử số 8, xã Vân Du, đơn vị bầu cử số 1, xã Quảng Lãng. Với gần 2400 cử tri trong danh sách, các đơn vị bầu cử đã diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn.

* Huyện Phù Cừ có đơn bị bầu cử số 1 thôn Tần Tiến, xã Minh Tân, đơn vị bầu cử số 1 thôn Hoàng Các, xã Tiên Tiến và đơn vị bầu cử số 6 thôn Tống Xá, xã Tống Phan tiến hành bầu cử thêm đại biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2011-2016. Kết quả, cử tri đi bầu tại đơn vị bầu cử số 1 thôn Tần Tiến đạt 95,5%, đơn vị bầu cử số 1 thôn Hoàng Các đạt 94,2% và đơn vị bầu cử số 6 thôn Tống Xá đạt 85%. Các tổ bầu cử đều có số đại biểu bầu thêm là 2. Các tổ bầu cử thêm huyện Phù Cừ đã được tổ chức đúng luật, bảo đảm an toàn, tiết kiệm và dân chủ.

* Huyện Mỹ Hào có đơn vị bầu cử số 1 thôn Sài Phi, xã Minh Đức; đơn vị bầu cử số 7 thôn Phúc Lai, xã Hòa Phong; đơn vị bầu cử số 3 thôn Trại, xã Dị Sử và đơn vị bầu cử số 3, thôn Ngọc Trì, xã Phan Đình Phùng đã tổ chức bầu cử thêm đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2011 - 2016. Theo quy định, các đơn vị trên được bầu thêm 7 đại biểu/17 ứng cử viên trong danh sách bầu. Kết quả, có 98% số cử tri trong danh sách đi bỏ phiếu bầu cử.

* Huyện Tiên Lữ có đơn vị bầu cử số 1, xã Minh Phượng tiến hành bầu thêm 3 đại biểu HĐND xã. Cuộc bầu cử được tiến hành từ 7 giờ, đến 18 giờ 30 phút đã có 100% cử tri trong danh sách bầu cử đi bỏ phiếu. Tại đơn vị bầu cử thêm diễn ra an toàn, tiết kiệm, đúng quy định./.

TH 

Theo dangcongsan.vn