Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.News.wpHienThiTinNoiBatBauCu, TVPortal.Publishing.News, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0f86d0c805b9c785 could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 02a4a59f-c176-50ef-86e9-4088c5ee08e1.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.News.wpHienThiTinNoiBatBauCu, TVPortal.Publishing.News, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0f86d0c805b9c785 could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

Quảng Nam tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp

07/06/2011

Chiều 6/6, Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2011- 2016. Tham dự Hội nghị có đại diện Ủy ban Bầu cử các cấp trong tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh.

Chiều 6/6, Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2011- 2016. Tham dự Hội nghị có đại diện Ủy ban Bầu cử các cấp trong tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh. Ông Trần Minh Cả - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh chủ trì Hội nghị.

Ông Trần Minh Cả - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh,
 Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, sau gần 4 tháng chuẩn bị tích cực,  vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự hưởng ứng tích cực của toàn dân, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2011-2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã thành công tốt đẹp, đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị dân chủ rộng rãi; là ngày hội lớn của toàn dân.

Báo cáo cũng cho biết, bên cạnh những thuận lợi thì đây là lần đầu tiên đồng thời tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trong cùng một ngày nên công việc nhiều, phức tạp hơn những lần trước, kinh nghiệm tổ chức 2 cuộc bầu cử vào chung một ngày chưa có. Sau đại hội Đảng, đội ngũ cán bộ có nhiều thay đổi (nhất là ở cơ sở) nên những người trải qua công tác chỉ đạo và kinh nghiệm triển khai, thực hiện công tác bầu cử phần lớn đã nghỉ hoặc thay đổi công tác; hơn nữa Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật bầu cử đại biểu HĐND các cấp mới được Quốc hội sử đổi, bổ sung nên việc nắm bắt các nội dụng mới của cán bộ, nhất là cán bộ địa phương cơ sở còn nhiều hạn chế. Mặt khác do đặc điểm của tỉnh là địa bàn rộng, dân số đông, địa hình phức tạp và nhiều khu vực bỏ phiếu nên kinh phí Trung ương cấp về và cân đối của tỉnh vẫn còn khó khăn...

Có được kết  quả này là do có sự tập trung lãnh chỉ đạo sâu sát, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự quan tâm tích cực tham gia đầy trách nhiệm của người dân những nhân tố quan trọng, quyết định sự thành công của cuộc bầu cử lần này.

Theo ông Nguyễn Hữu Sáng - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên Ủy ban Bầu cử tỉnh thì, thống kê của cuộc bầu cử vừa qua cho thấy, toàn tỉnh có 1.044.342 cử tri ở 1.785 khu vực bỏ phiếu. Đến 19 giờ ngày 22/5, kết thúc cuộc bầu cử ở các khu vực bỏ phiếu, tỷ lệ cử tri đi bầu cử trên toàn tỉnh đạt 99,31%; có 209 xã, phường, thị trấn có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%; có 12/18 huyện, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100% (gồm huyện Nông Sơn, Phước Sơn, Đông Giang, Duy Xuyên, Nam Trà My, Điện Bàn, Đại Lộc, Bắc Trà My, Hiệp Đức, Nam Giang, Phú Ninh, Quế Sơn).

Ông Sáng cũng khẳng định, kết quả kiểm phiếu cho thấy cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 đảm bảo đúng định hướng, cơ cấu và bầu đủ số đại biểu ấn định ở từng đơn vị bầu cử, các ứng cử viên do Trung ương phân bổ về ứng cử tại Quảng Nam và lãnh đạo tỉnh tham gia ứng cử ở các đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội và đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh đều có số phếu bầu tập trung cao, tỷ lệ cao. Đối với bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã cơ bản đúng định hướng; cơ cấu; tuy nhiên còn 02 đơn vị bầu cử cấp huyện (huyện Tiên Phước) và 09 đơn vị bầu cử cấp xã (tại 07 xã, phường của huyện Phú Ninh, Núi Thành, Duy Xuyên và TP Tam Kỳ) chưa bầu đủ số lượng đại biểu theo quy định, phải tổ chức bầu thêm theo luật định; ngoài ra tại 38 xã tổng số đại biểu bầu thiếu (không phải bầu thêm) là 46 đại biểu.

Theo ông Sáng, danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII là 13 người, số trúng cử là 08 người với cơ cấu độ tuổi như sau: dưới 35 tuổi là 1 người, chiếm 12,5%; từ 35 tuổi đến 50 tuổi là 02 người, chiếm 25%; trên 50 tuổi là 5 người, chiếm 62,5%. Về cơ cấu kết hợp: Nữ là 01 người, chiếm 12,5%; tái cử 01 người, chiếm 12,5%. Cơ cấu ngành nghề, cán bộ công chức nhà nước là 04 người, chiếm 50%; chuyên trách Đảng là 02 người, chiếm 25%; chuyên trách đoàn thể là 02 người, chiếm 25%. Trình độ văn hóa: THPT là 08 người, đạt tỷ lệ 100%. Trình độ chuyên môn: đại học là 06 người, chiếm 75%; sau đại học 02 người, chiếm 25%. Trình độ chính trị: trung cấp 01 người, chiến 12,5%; cao cấp, đại học là 07 người, chiếm 87,5%.

Đối với đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016, tổng số ứng cử viên là 102 người, số đại biểu được bầu là 58 người, trong đó: dưới 35 tuổi là 03 người, chiếm 5,7%; từ 35-50 tuôỉ là 19 người, chiếm 32,75%; trên 50 tuổi là 36 người, chiếm 62,06%. Cơ cấu kết hợp: Nữ là 12 người, chiếm 20,68%; dân tộc thiểu số 06 người, chiếm 10,34%; tôn giáo là 01 người, chiếm 1,72%; tái cử 24 người, chiếm 41,37%. Cơ cấu ngành nghề, cán bộ công chức nhà nước là 20 người, chiếm 34,48%; chuyên trách Đảng là 20 người, chiếm 34,48%; chuyên trách đoàn thể là 11 người, chiếm 18,96%; doanh nghiệp là 02 người, chiếm 3,4%; ngành nghề khác là 05 người, chiếm 8,62%. Trình độ văn hóa: THPT là 58 người, đạt tỷ lệ 100%. Trình độ chuyên môn: sơ cấp 01 người, chiếm 1,72%; trung cấp 01 người, chiếm 1,72%; cao đẳng 01 người, chiếm 1,72%; đại học 44 người, chiếm 75,86%; sau đại học 11 người, chiếm 18,96%. Trình độ chính trị: sơ cấp 01 người, chiếm 1,72%; trung cấp 01 người, chiếm 1,72%; cao cấp, đại học là 54 người, chiếm 93,10%.

Đối với đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2011-2016, số đại biểu ứng cử là 968 người, số được bầu là 580, có cơ cấu, chất lượng như sau: Cơ cấu kết hợp: Nữ là 110 người, chiếm 18,96%; dưới 35 tuổi là 98 người, chiếm 17%; dân tộc thiểu số 105 người, chiếm 18,1%; chức sắc tôn giáo là 06 người, chiếm 1,03%. Chuyên trách Đảng là 174 người, chiếm 30%; chính quyền là 265 người, chiếm 45,7%; chuyên trách Mặt trận 22 người, chiếm 3,8%; tổ chức thành viên Mặt trận 72 người, chiếm 12,4%; doanh nghiệp là 09 người, chiếm 1,55%; thành phần khác 38 người, chiếm 6,5%. Trình độ văn hóa: THCS là 2,33%; THPT là 97,67%. Trình độ chuyên môn: sơ cấp 1,94%; trung 20,2%; đại học, sau đại học 68,7%. Trình độ chính trị: sơ cấp 8,3%; trung cấp 25%; cao cấp, đại học 55,9%.

Bầu cử đại biểu HĐND xã, nhiệm kỳ 2011-2016, số đại biểu ứng cử là 9.584, số đại biểu trúng cử là 6.095. Trong đó, cơ cấu kết hợp: Nữ là 1.124 người, chiếm 18,4%; dưới 35 tuổi là 1.812 người, chiếm 29,7%; dân tộc thiểu số 1.214 người, chiếm 19,9%; chức sắc tôn giáo 31 người, chiếm 0,5%. Chuyên trách Đảng là 815 người, chiếm 13,37%; chính quyền 2.901 người, chiếm 47,6%; chuyên trách Mặt trận 398 người, chiếm 6,5%; tổ chức thành viên Mặt trận 958 người, chiếm 15,7%; doanh nghiệp là 82 người, chiếm 1,3%; thành phần khác 941 người, chiếm 15,5%. Trình độ văn hóa: Tiểu học 2,88%; THCS 22,61%; THPT 68,74%. Trình độ chuyên môn: sơ cấp 4,46%; trung 36,82%; đại học, sau đại học 15,94%. Trình độ chính trị: sơ cấp 12,21%; trung cấp 42,33%; cao cấp, đại học 4,28%.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Minh Cả- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh đã biểu dương các địa phương, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung làm tốt công tác lãnh chỉ đạo, tổ chức thành công cuộc bầu cử. Đồng thời cho rằng, kết quả đó là sự quyết tâm chính trị, và đó cũng là biểu hiện rõ nét nhất của sự đồng thuận, tin tưởng của toàn dân, toàn xã hội vào sự lãnh đạo của Đảng, vào sự nghiệp xây dựng hệ thống chí trị, đặc biệt là xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân.

Ông Trần Minh Cả cũng nhấn mạnh: cơ cấu, thành phần của đại biểu được bầu lần này cơ bản đạt yêu cầu và có chất lượng. Đây sẽ là cơ sở để tin tưởng rằng đội ngũ đại biểu của dân nhiệm kỳ này đã có sự nâng cao về chất lượng, đáp ứng được mong muốn của cử tri trong tỉnh. Ngoài ra, ông Trần Minh Cả cũng đã nêu ra một số kinh nghiệm của cuộc bầu cử vừa qua và cho rằng, đó sẽ là kinh nghiệm quý không chỉ trong công tác bầu cử mà còn là kinh nghiệp để tiếp tục xây dựng và hoàn thiện bộ máy chính quyền của dân, do dân và vì dân.

Dịp này, Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Nam cũng đã tặng Bằng khen 80 tập thể và 143 cá nhân đã có những đóng góp tạo thành công cho cuộc bầu cử lần này./.

Đình Tăng

Theo dangcongsan.vn