Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.News.wpHienThiTinNoiBatBauCu, TVPortal.Publishing.News, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0f86d0c805b9c785 could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 87a2a59f-f1a2-50ef-86e9-481a65f2659b.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.News.wpHienThiTinNoiBatBauCu, TVPortal.Publishing.News, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0f86d0c805b9c785 could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

Một số địa phương tổ chức bầu cử lại và bầu bổ sung đại biểu HĐND cấp huyện và xã

06/06/2011

Ngày 5/6, các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hà Nam, Thanh Hóa đã tổ chức bầu cử lại và bầu bổ sung đại biểu HĐND cấp huyện và xã..

Ngày 5/6, các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hà Nam, Thanh Hóa đã tổ chức bầu cử lại và bầu bổ sung đại biểu HĐND cấp huyện và xã.

* Ông Lê Quốc Cường, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban bầu cử Thành phố Hà Nội cho biết, tính đến 19 giờ - giờ niêm phong hòm phiếu, tỷ lệ cử tri tại các địa phương bầu cử lại đại biểu HĐND cấp huyện và xã ở 3 tổ bầu cử đạt rất cao.

Tại hai đơn vị bầu lại đại biểu HĐND cấp xã: Tổ bầu cử số 5 xã Hạ Hồi, huyện Thường Tín có 933 cử tri, đạt 99,04%; Tổ bầu cử số 5 xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn (774 cử tri), số cử tri đi bầu đạt 99,22%. Tại tổ bầu cử số 5 xã Văn Khê (1.339 cử tri), số cử tri đi bầu đại biểu HĐND cấp huyện và xã đạt 74,91%.

Cùng ngày, trên địa bàn thành phố Hà Nội có 64 đơn vị bầu cử bầu thêm đại biểu HĐND cấp xã, đạt kết quả tốt đẹp với tỷ lệ cử tri đi bầu trên 90%. Tình hình bầu cử lại và bầu cử thêm đại biểu HĐND 2 cấp huyện và xã trên địa bàn thành phố diễn ra dân chủ, đúng pháp luật.

* Nam Định tổ chức bầu cử thêm 39 đại biểu HĐND cấp xã. Tham gia đợt bầu cử này có 12.381 cử tri tại 19 đơn vị bầu cử HĐND của 15 xã, thị trấn thuộc 5 huyện Ý Yên, Trực Ninh, Nghĩa Hưng, Hải Hậu và Giao Thủy.

Để triển khai tốt cuộc bầu cử bổ sung này, Ủy ban bầu cử tỉnh Nam Định, các đơn vị bầu cử liên quan tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền Luật bầu cử đại biểu HĐND và các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về bầu cử, tổ chức mạn đàm tiểu sử các ứng cử viên, lập danh sách mới các ứng cử viên của những đơn vị phải bầu thêm trong số những người chưa trúng cử. Các địa phương tổ chức tập huấn lại về công tác chuẩn bị bầu cử, lập và niêm yết danh sách cử tri, viết, cấp thẻ cử tri...; tập huấn về những công việc cần thực hiện trước, trong và sau ngày bầu cử cho người phụ trách bầu cử của huyện, xã, thị trấn cũng như thành viên các Tổ bầu cử. Bên cạnh việc tổ chức in lại thẻ cử tri, phiếu bầu, các ngành chức năng trong tỉnh cũng hoàn tất việc trang trí địa điểm bầu cử, hòm phiếu; sẵn sàng các phương án bảo vệ trật tự an toàn cho cuộc bầu cử thêm.

Các huyện tổ chức bầu thêm kiểm tra toàn diện công tác chuẩn bị bầu cử, kịp thời uốn nắn, sửa chữa những sai sót, khuyết điểm; đồng thời tiếp thu những đề xuất của cơ sở về công tác bầu cử, giải đáp những vướng mắc, kiến nghị của cử tri đối với việc tiến hành công tác bầu cử thêm ở các địa phương, đơn vị bảo đảm cuộc bầu cử thêm thực sự dân chủ, đúng pháp luật, bầu đủ số lượng, an toàn, tiết kiệm.

* Đến 19 giờ ngày 5/6, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 28.279/31.438 cử tri đi bầu cử lại và bầu thêm đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2011-2016, đạt 89,62%. Thanh Hóa có 3 tổ bầu cử HĐND cấp xã phải bầu lại và 75 điểm bầu thêm ở 17 huyện, thị xã trong toàn tỉnh. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, không có sự cố gì xảy ra trong ngày bầu cử lại và bầu thêm.

(Theo TTXVN)