Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.News.wpHienThiTinNoiBatBauCu, TVPortal.Publishing.News, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0f86d0c805b9c785 could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 14a1a59f-519e-50ef-a569-ec9efc1db092.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.News.wpHienThiTinNoiBatBauCu, TVPortal.Publishing.News, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0f86d0c805b9c785 could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

Thêm 3 địa phương công bố kết quả bầu cử HĐND

02/06/2011

Ngày 1/6, Ủy ban bầu cử tỉnh Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Đắk Lắk đã công bố kết quả bầu cử Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016..

Ngày 1/6, Ủy ban bầu cử tỉnh Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Đắk Lắk đã công bố kết quả bầu cử Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Vĩnh Phúc, trong đợt bầu cử Quốc hội khóa XIII và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, Vĩnh Phúc có tỷ lệ cử tri đi bầu là 99,24%.

Vĩnh Phúc đã có 50 trên tổng số 74 ứng cử viên đã trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh; trong đó 92% đại biểu trúng cử Hội đồng Nhân dân có trình độ đại học và sau đại học.

Hai đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh lớn tuổi nhất đều sinh năm 1953 và hai đại biểu trẻ nhất cùng sinh năm 1978.

Ở các huyện của tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng Nhân dân cấp huyện nên không tiến hành bầu cử. Riêng thành phố Vĩnh Yên và thị xã Phúc Yên tiến hành bầu cử Hội đồng Nhân dân cùng cấp và đạt số lượng đại biểu theo quy định.

Hội đồng Nhân dân cấp xã, thị trấn của tỉnh có số người trúng cử là 3.196 đại biểu, còn thiếu 55 đại biểu.

Tỉnh Vĩnh Phúc sẽ bầu thêm đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã, thị trấn vào ngày 4/6/2011 theo đúng quy định, Luật định.

Tỉnh Bắc Ninh đã bầu đủ 51 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần được phân bổ, đạt 98,55% số cử tri đi bầu. Toàn tỉnh có 254 khu vực bỏ phiếu có số cử tri đi bầu đạt 100%.

Ở cấp huyện, thị xã, thành phố có 277 đại biểu được bầu đại biểu Hội đồng Nhân dân, trong đó trúng cử 276 người, thiếu 1 người so với số lượng ấn định (đơn vị bầu cử số 4, xã An Thịnh, huyện Lương Tài); theo quy định của luật không phải bầu thêm.

Ở cấp xã, phường, thị trấn, tổng số người trúng cử là 3.152 người, thiếu 168 đại biểu so với số lượng ấn định. Dự kiến, ngày 5/6 tỉnh sẽ tổ chức bầu bổ sung đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã, phường, thị trấn.

Tỉnh Đắk Lắk đã bầu đủ 85 đại biểu trong tổng số 129 người ứng cử tại 22 đơn vị bầu cử. Trong cuộc bầu cử lần này, Đắk Lắk có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,86%, không có đơn vị bầu cử nào phải tổ chức bầu thêm và bầu cử lại.

Trong số những đại biểu trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh lần này, có 23 người là nữ chiếm 27%; 8 người ngoài Đảng chiếm 9,4%; 29 đại biểu dân tộc thiểu số chiếm 34,1%; 5 đại biểu tôn giáo chiếm 5,8%, 79 đại biểu có bằng đại học trở lên, chiếm gần 93%./.

(TTXVN/Vietnam+)