Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.News.wpHienThiTinNoiBatBauCu, TVPortal.Publishing.News, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0f86d0c805b9c785 could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 63a7a59f-01b2-50ef-86e9-40652d0bc9fe.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.News.wpHienThiTinNoiBatBauCu, TVPortal.Publishing.News, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0f86d0c805b9c785 could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

Các tỉnh tiếp tục công bố kết quả bầu cử HĐND

01/06/2011

Ủy ban bầu cử các tỉnh Bến Tre, An Giang, Phú Yên, Hòa Bình, Bạc Liêu, Đắc Nông, Lạng Sơn đã công bố kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.

Ủy ban bầu cử các tỉnh Bến Tre, An Giang, Phú Yên, Hòa Bình, Bạc Liêu, Đắc Nông, Lạng Sơn đã công bố kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.

Tỉnh Bến Tre có 54 đại biểu trúng cử Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 (thiếu 1 người so với số đại biểu được bầu); trong đó có 9 đại biểu tái cử, 1 người ngoài Đảng. Các đại biểu mới đắc cử có trình độ chuyên môn cao (90,7% có trình độ đại học và trên đại học). Người cao tuổi nhất sinh năm 1944; người trẻ tuổi nhất sinh năm 1985. Dự kiến, kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 sẽ khai mạc vào giữa tháng 6/2011.

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh An Giang, trên 1.669.000 cử tri tham gia đi bầu và đã bầu chọn 71 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh so với số được bầu là 73.

Ông Phan Văn Sáu - Bí thư Tỉnh ủy An Giang cũng là ứng cử viên đã trúng cử vào Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh lần này cho rằng, các đại biểu trúng cử lần này đã được cử tri cân nhắc, sáng suốt chọn lựa, vì vậy càng phải có trách nhiệm hơn nữa đối với đất nước và sự tin tưởng của cử tri; phải tiếp tục học tập, rèn luyện hơn nữa để nâng cao nhận thức toàn diện, nhất là pháp luật trong nước và quốc tế và thực hiện lời hứa trong chương trình hành động của mình để không phụ lòng cử tri.

Tỉnh Phú Yên có 50 trong số 82 ứng cử viên đã trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016, trong đó đại biểu nữ chiếm 30%, đại biểu người dân tộc thiểu số chiếm 8%, 1 đại biểu ngoài Đảng, 1 đại biểu là chức sắc tôn giáo, 8 đại biểu trẻ tuổi và 5 đại biểu tái cử. Tỉnh Phú Yên có 7 huyện là Phú Hòa, Đông Hòa, Tây Hòa, Tuy An, Đồng Xuân, Sơn Hòa và Sông Hinh đang thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng Nhân dân cấp huyện nên không tiến hành bầu cử.

Riêng thành phố Tuy Hòa và thị xã Sông Cầu vẫn bầu cử Hội đồng Nhân dân cùng cấp và đạt số lượng đại biểu theo quy định. Đối với Hội đồng Nhân dân cấp xã, phường, thị trấn, ngoài 12 phường thuộc thành phố Tuy Hòa không bầu cử do thí điểm chủ trương không tổ chức Hội đồng Nhân dân nên còn 100 đơn vị hành chính tổ chức bầu cử. Kết quả có 2.642 đại biểu trúng cử. So với số đại biểu được bầu còn thiếu 26 người nhưng không có đơn vị nào tổ chức bầu thêm.

Ủy ban bầu cử tỉnh Hòa Bình đã công bố kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân khóa 15, nhiệm kỳ 2011-2016. Theo đó tất cả 14 đơn vị bầu cử trong tỉnh bầu đủ đại biểu. Trong số 88 ứng cử viên, có 60 người đã trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh; trong đó có 10 đại biểu nữ, chiếm 16,7%, 33 đại biểu dân tộc thiểu số, chiếm 55%, 13 đại biểu tái cử, chiếm 22%.

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh, kết quả bầu cử Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, thành phố lần này bảo đảm cơ cấu và số lượng đại biểu; riêng Hội đồng Nhân dân cấp xã, phường, thị trấn bầu 5.253 đại biểu nhưng thiếu 37 đại biểu so với dự kiến.

Tỉnh Bạc Liêu có 49 người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011- 2016, đạt tỷ lệ 100%. Về cơ cấu, chất lượng những người trúng cử, các yếu tố về độ tuổi, cơ cấu ngành nghề… đều đảm bảo yêu cầu đề ra: Tuổi dưới 35 và từ 35- 50 tuổi chiếm gần 50%. Về cơ cấu kết hợp, đại biểu nữ có 14 người, chiếm trên 28%; 2 đại biểu người dân tộc, 3 đại biểu tôn giáo; trên 91% đại biểu trúng cử có trình độ đại và sau đại học, 87% đại biểu có trình độ cao cấp, đại học về lý luận chính trị.

Riêng kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện, đại biểu trẻ dưới 35 tuổi chiếm trên 17%; đại biểu nữ chiếm 27%. Trong khi đó, đại biểu có trình độ đại học, sau đại học tuy ít hơn so với cấp tỉnh nhưng cũng là số đông trong tổng số đại biểu trúng cử, chiếm gần 70%. Ở cấp xã, trong tổng số 1.842 đại biểu trúng cử, có 640 đại biểu tuổi dưới 35, đại biểu nữ có 441 người, 361 đại biểu có trình độ chuyên môn đại học, sau đại học./.

Ông Lê Diễn, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Nông đã ký công bố danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2011-2016, với 50 đại biểu.

Số cử tri tham gia bầu cử đạt 99,82% trên tổng số hơn 300 ngàn cử tri đăng ký. Trong 50 đại biểu trúng cử, có 8 đại biểu người dân tộc thiểu số đạt 16%; đại biểu nữ là 9 người đạt 18%, 1 đại biểu là tôn giáo; trình độ cao nhất là thạc sỹ có 2 người, số còn lại có trình độ từ cao đẳng đến đại học; trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn và chính trị cao hơn hẳn khóa trước, tuổi trung bình của đại biểu hơn 40 tuổi, nhỏ tuổi nhất sinh năm 1984 và lớn tuổi nhất sinh năm 1956.

Chiều 30-5, Ủy ban bầu cử tỉnh Lạng Sơn công bố kết quả bầu cử HÐND nhiệm kỳ 2011-2016. Theo đó, có 58 người trúng cử trong số 90 ứng cử viên, có 21 đại biểu nữ, chiếm 36,31%; 9 đại biểu ngoài Ðảng, chiếm 15,52%; 15 đại biểu tái cử, chiếm 25,86%; 33 đại biểu dân tộc thiểu số, chiếm 56,9%.

(TTXVN/Vietnam+)