Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.News.wpHienThiTinNoiBatBauCu, TVPortal.Publishing.News, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0f86d0c805b9c785 could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 6dc3859f-61cd-50ef-86e9-482eab5dcd43.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.News.wpHienThiTinNoiBatBauCu, TVPortal.Publishing.News, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0f86d0c805b9c785 could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

Nhiều địa phương tiếp tục công bố kết quả bầu cử

31/05/2011

Ngày 30/5, Ủy ban bầu cử tỉnh Thái Bình đã chính thức công bố kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.

Ngày 30/5, Ủy ban bầu cử tỉnh Thái Bình đã chính thức công bố kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.

Ông Phạm Văn Sinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh cho biết, 67 người đã trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2011-2016, đảm bảo cơ cấu, thành phần được phân bổ; trong đó, nữ 18 người (tỉ lệ 26,8%); ngoài Đảng 5 người (7,4%); trẻ tuổi 5 người (7,4%); trình độ đại học 48 người (71,6%), sau đại học 16 người (23,8%).

Ở cấp huyện, thành phố, có 349 người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2011-2016; ở cấp xã, phường, thị trấn, tổng số người trúng cử là 7.282 người, thiếu 90 đại biểu. Dự kiến, ngày 4/6 tỉnh sẽ tổ chức bầu bổ sung đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã, phường, thị trấn.

Chiều cùng ngày, Ủy ban bầu cử thành phố Hải Phòng đã chính thức công bố kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2011-2016.

Hải Phòng đã bầu đủ 67 đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, trong đó có 9 đại biểu nữ (chiếm 13,4%); một đại biểu là người dân tộc thiểu số (chiếm 1,5%); hai đại biểu là người ngoài Đảng (3%); một đại biểu là chức sắc tôn giáo (chiếm 1,5%); số đại biểu tái cử là 18 người (chiếm 26,9%).

Theo báo cáo, Hải Phòng có 11 đơn vị bầu cử thuộc 9 xã, thị trấn, bầu chưa đủ 2/3 số đại biểu Hội đồng Nhân dân xã, thị trấn (thiếu 74 đại biểu), do đó phải tổ chức bầu thêm theo đúng luật định.

Hải Phòng có 1.406.291 cử tri tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2011-2016, đạt tỷ lệ 99,53%; số cử tri đã tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Bạch Long Vĩ đạt tỷ lệ 100%; số cử tri đã tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân xã, thị trấn đạt tỷ lệ 99,14%.

Ông Lê Diễn, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Nông đã ký công bố danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2011-2016, với 50 đại biểu.

Số cử tri tham gia bầu cử đạt 99,82% trên tổng số hơn 300 ngàn cử tri đăng ký. Trong 50 đại biểu trúng cử, có 8 đại biểu người dân tộc thiểu số đạt 16%; đại biểu nữ là 9 người đạt 18%, 1 đại biểu là tôn giáo; trình độ cao nhất là thạc sỹ có 2 người, số còn lại có trình độ từ cao đẳng đến đại học; trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn và chính trị cao hơn hẳn khóa trước, tuổi trung bình của đại biểu hơn 40 tuổi, nhỏ tuổi nhất sinh năm 1984 và lớn tuổi nhất sinh năm 1956.

Cũng trong ngày 30/5, Ủy ban Bầu cử tỉnh Phú Thọ đã công bố kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016: đã bầu đủ 77 đại biểu, trong đó đại biểu là người dân tộc thiểu số: 11 người (29,87%); đại biểu trẻ tuổi: 12 người (15,6%); đại biểu là người ngoài Đảng: 14 người (18,18%); đại biểu tái cử: 13 người (16,9%).

Đối với đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện, tỉnh Phú Thọ đã bầu đủ 497; Hội đồng Nhân dân cấp xã: bầu được 6.945 đại biểu (trong tổng số được bầu là 7.223). Ủy ban Bầu cử tỉnh Phú Thọ đã quyết định 44 đơn vị bầu cử sẽ bầu cử thêm đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã vào ngày 5/6/2011./.

(TTXVN/Vietnam+)