Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.News.wpHienThiTinNoiBatBauCu, TVPortal.Publishing.News, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0f86d0c805b9c785 could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 39a2a59f-a113-50ef-a569-e6a51bc67114.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.News.wpHienThiTinNoiBatBauCu, TVPortal.Publishing.News, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0f86d0c805b9c785 could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

Thêm một số địa phương công bố kết quả bầu HĐND

31/05/2011

Sáng 30/5, kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 tiếp tục được Ủy ban Bầu cử các tỉnh Đồng Nai, Quảng Bình, Bắc Giang, Hà Nam, Vĩnh Long và Hải Dương công bố.

Sáng 30/5, kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 tiếp tục được Ủy ban Bầu cử các tỉnh Đồng Nai, Quảng Bình, Bắc Giang, Hà Nam, Vĩnh Long và Hải Dương công bố.

Cử tri Giáo xứ Sở Kiện, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, bầu cử tại Khu vực
bỏ phiếu số 3, thị trấn Kiện Khê. (Ảnh: Hữu Việt/TTXVN)

Tại tỉnh Đồng Nai đã bầu được 80 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016. 100% số đại biểu trúng cử có trình độ học vấn trung học phổ thông trở lên, có 37,5% đại biểu có trình độ trên đại học; 60% đại biểu có trình độ chuyên môn đại học, cao đẳng; trung cấp, chiếm tỷ lệ 2,5%.

Trong số 80 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa trúng cử, tỷ lệ đại biểu ngoài Đảng là 7,5%; tỷ lệ nữ chiếm 30%; đại biểu trẻ chiếm 6,25%; đại biểu là người dân tộc thiểu số chiếm 1,25%.

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Đồng Nai, các huyện, thị xã, thành phố và các xã trên địa bàn tỉnh cũng đã công bố kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện, xã.

Bốn huyện phải bầu thêm 11 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện, xã gồm huyện Tân Phú bầu thêm 10 đại biểu tại 5 xã; huyện Long Thành bầu thêm 3 đại biểu tại 2 xã; thành phố Biên Hòa bầu thêm 2 đại biểu; huyện Trảng Bom bầu thêm 1 đại biểu.

Ở tỉnh Quảng Bình đã bầu được 50 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016, đúng số lượng ấn định; đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện có 248/249 người trúng cử (thiếu 1 đại biểu); đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã có 3.947/4.053 người trúng cử (thiếu 106 đại biểu). Toàn tỉnh có 17 đơn vị bầu cử phải bầu cử thêm 107 đại biểu.

Ủy ban bầu cử tỉnh Bắc Giang đã công bố danh sách 84 người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2011-2016. Trong cuộc bầu cử này, tỉnh Bắc Giang có 127 người ứng cử tại 21 đơn vị bầu cử để bầu ra 85 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2011-2016.

Tổng số cử tri tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh là 1.136.130 người, chiếm 99,17%. Như vậy, Bắc Giang còn thiếu một đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2011-2016, nhưng tỉnh không tổ chức bầu thêm.

Tỉnh Hà Nam đã bầu đủ 50 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh; trong đó 11 đại biểu là nữ, 7 đại biểu ngoài Đảng, 9 đại biểu tái cử; bầu đủ 212 đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện. Đối với Hội đồng Nhân dân xã, phường, thị trấn có 3.004 đại biểu trúng cử, thiếu 82 đại biểu theo quy định.

Dự kiến đến ngày 5/6, các tổ bầu cử bầu thiếu đại biểu Hội đồng Nhân dân xã, phường, thị trấn sẽ hoàn tất việc bầu cử thêm.

Tỉnh Vĩnh Long đã bầu 50 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016. Tất cả 13 đơn vị bầu cử trong tỉnh đều bầu đủ số lượng, không có nơi nào phải bầu lại, bầu thêm.

Trong số 50 đại biểu trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ mới, tỷ lệ nữ đạt 30%, đại biểu trẻ là12%, đại biểu là người ngoài Đảng chiếm 8%, tôn giáo là 4%. Đại biểu trúng cử đạt số phiếu cao nhất là trên 84,2%, người trúng cử có số phiếu thấp nhất là trên 59%.

Theo Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Vĩnh Long, tại 1.166 khu vực bầu cử của 13 đơn vị bầu cử Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2011-2016, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,92% so với danh sách đã niêm yết, số phiếu hợp lệ đạt 99,59% số phiếu thu vào.

Tình hình an ninh chính trị và trật tự trước, trong và sau bầu cử tại tỉnh đảm bảo an toàn. Hiện nay, nhiều địa phương trong tỉnh cũng đã công kết quả bầu cử Hội đồng Nhân dân cấp huyện, thành phố và cấp xã, phường, thị trấn.

Tại tỉnh Hải Dương có 64 người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016; trong đó, đại biểu có số phiếu cao nhất đạt 88,04%.

Trong số đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Hải Dương vừa trúng cử, số đại biểu dưới 35 tuổi có 2 người, chiếm 3,13%; nữ có 12 người, chiếm 18,75%; doanh nghiệp 5 người, chiếm tỷ lệ 7,81%; tôn giáo 3 người, chiếm tỷ lệ 4,69%...

Đặc biệt, 31/64 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XV có trình độ trên đại học, trong đó có 2 đại biểu trình độ tiến sỹ, chiếm 48,44%./.

(TTXVN/Vietnam+)