Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.News.wpHienThiTinNoiBatBauCu, TVPortal.Publishing.News, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0f86d0c805b9c785 could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 4ea7a59f-312b-50ef-a569-e88a0e03b712.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.News.wpHienThiTinNoiBatBauCu, TVPortal.Publishing.News, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0f86d0c805b9c785 could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

Các địa phương tiếp tục công bố kết quả bầu cử HĐND tỉnh

30/05/2011

Trong các ngày từ 26 đến 29/5, Ủy ban bầu cử các tỉnh Bình Dương, Thanh Hóa, Quảng Bình, ĐắcLắc, Bình Thuận, Cà Mau, Tiền Giang đã công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.

Trong các ngày từ 26 đến 29/5, Ủy ban bầu cử các tỉnh Bình Dương, Thanh Hóa, Quảng Bình, ĐắcLắc, Bình Thuận, Cà Mau, Tiền Giang đã công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.

* Tỉnh Bình Dương: Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh Bình Dương đã công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016; theo đó số đại biểu được bầu là 63 trong số 94 số ứng cử viên tại 15 đơn vị bầu cử. Tỉnh đã bầu đủ số lượng 63 đại biểu HĐND tỉnh theo qui định, các đại biểu trúng cử đạt từ 56,88% số phiếu hợp lệ trở lên; công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội cuộc bầu cử được đảm bảo.

UBBC tỉnh xác định kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh như sau: tổng số cử tri trong danh sách 1.079.854; tổng số cử tri đã đi bầu 1.073.172; tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,38 %; số phiếu hợp lệ bằng 99,11% số phiếu thu vào.

* Tỉnh Thanh Hóa: Uỷ ban bầu cử tỉnh Thanh Hoá đã công bố danh sách các ứng cử viên trúng cử HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016. Theo đó đã có 94 đại biểu trong tổng số 195 đại biểu ứng cử đã trúng cử HĐND tỉnh, thiếu 1 đại biểu so với ấn định cho HĐND tỉnh (95 đại biểu).

Thanh Hoá có 31 đơn vị bầu cử. Tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,41%. Không có đơn vị bầu cử nào phải tổ chức bầu cử thêm, bầu cử lại. Đại biểu trúng cử có phiếu bầu hợp lệ cao nhất đạt 95,02%. Đại biểu trúng cử có phiếu bầu hợp lệ thấp nhất là 56,96%.

* Tỉnh Quảng Bình: Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Bình đã tổ chức phiên họp thứ ba để thông qua kết quả bầu cử đại biểu QH khóa XIII và bầu đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 99,42%, trong đó có 123/159 xã, phường, thị trấn tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%.

Kết quả, cử tri đã bầu được 6/6 đại biểu QH khóa XIII (đủ số lượng ấn định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội); 50/50 đại biểu HÐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 (đủ ấn định của Thường trực HÐND tỉnh); 148/149 đại biểu HÐND cấp huyện, thiếu một đại biểu; đối với đại biểu HÐND cấp xã, đã bầu được 3.947/4.053 đại biểu, thiếu 106 đại biểu. Trong đó có 17 đơn vị bầu cử phải bầu thêm.

* Tỉnh Đắc Lắc: Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh Ðắc Lắc tổ chức phiên họp thứ 6 thông qua biên bản xác nhận kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII.

Theo kết quả tổng hợp của UBBC tỉnh Ðắc Lắc, tổng số cử tri của ba đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 trên địa bàn tỉnh gồm có 1.161.298 người. Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu đạt 99,89%; số phiếu hợp lệ 1.152.271 phiếu, đạt tỷ lệ 99,34% so với tổng số phiếu bầu.

* Tỉnh Bình Thuận, Ủy ban bầu cử tỉnh Bình Thuận đã công bố danh sách những người trúng cử đại biểu HÐND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016. Theo đó, từ 87 người ứng cử, cử tri của 17 đơn vị bầu cử trong toàn tỉnh Bình Thuận đã bầu được 52 đại biểu HÐND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016, đạt 100% số đại biểu ấn định cho HÐND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ này.

Trong số 52 đại biểu vừa trúng cử HÐND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2011 - 2016, có 19 đại biểu tái cử, mười đại biểu nữ, hai đại biểu ngoài Ðảng và hai đại biểu là người dân tộc thiểu số.

* Tỉnh Cà Mau, Ủy ban bầu cử tỉnh Cà Mau đã chính thức công bố danh sách 54 đại biểu trúng cử Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2011-2016.

Trong số đại biểu trúng cử vào Hội đồng Nhân dân tỉnh Cà Mau khóa này có 14 nữ, chiếm 25,93%; dân tộc 4 người, chiếm 7,4%; tôn giáo 3 người, chiếm 5,55%; ngoài đảng 3 người, chiếm 5,55% và đại biểu tái cử 15 người, chiếm 27,7%.

Đại biểu trúng cử với số phiếu cao nhất (88,77%) là ông Phạm Chí Dũng. Đại biểu trúng cử có số phiếu thấp nhất là 53,10%.

Tại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, tỉnh Cà Mau thành lập 14 đơn vị bầu cử, 1.292 tổ bầu cử; có 850.741 cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,37%.

* Tỉnh Tiền Giang, ông Nguyễn Văn Danh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đã ký quyết định công bố danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.

Trong số 64 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ mới, có 14 đại biểu nữ (21,88%), 6 đại biểu ngoài đảng (9,38%), 17 đại biểu tái cử (26,56%), 3 đại biểu tôn giáo (4,69%), 1 đại biểu dân tộc (1,56%) và đại biểu trẻ (3,13%).

Đặc biệt, trên 93% đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ mới có trình độ đại học và sau đại học (có 2 tiến sỹ).

Đến thời điểm này, tất cả Ủy ban bầu cử cấp huyện và cấp xã trong tỉnh Tiền Giang cũng đã công bố danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân của địa phương./..

TH (tổng hợp) 

(Theo dangcongsan.vn)