Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.News.wpHienThiTinNoiBatBauCu, TVPortal.Publishing.News, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0f86d0c805b9c785 could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 81a6a59f-4160-50ef-86e9-4a043dd5a26e.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.News.wpHienThiTinNoiBatBauCu, TVPortal.Publishing.News, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0f86d0c805b9c785 could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

Phát huy thắng lợi cuộc bầu cử, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

26/05/2011

Trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIII và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 ngày 22/5 vừa qua, hàng triệu cử tri của 64 dân tộc anh em trên khắp đất nước Việt Nam, từ “Mũi Cà Mau đến địa đầu Móng Cái” đã tưng bừng, phấn khởi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, đi bỏ phiếu để bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIII và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 ngày 22/5 vừa qua, hàng triệu cử tri của 64 dân tộc anh em trên khắp đất nước Việt Nam, từ “Mũi Cà Mau đến địa đầu Móng Cái” đã tưng bừng, phấn khởi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, đi bỏ phiếu để bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

 

 Cử tri trẻ náo nức đi bỏ phiếu bầu cử Quốc hội khóa XIII
 và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 (Ảnh: Theo Báo Ninh Bình)

 Đây là cuộc bầu cử được chuẩn bị hết sức chu đáo, công phu. Với cuộc bầu cử này, tất cả mọi cử tri đã được thực hiện quyền tổng tuyển cử trọn vẹn cả ở cấp Trung ương cũng như cấp địa phương. Với sự kiện to lớn và quan trọng trên, có thể thấy rõ chính nhân dân là người đã tham gia trực tiếp vào việc xây dựng Quốc hội, xây dựng chính quyền các cấp ở địa phương, qua đó, thực hiện quyền làm chủ của mình, thông qua các đại biểu dân cử, các cơ quan dân cử. Cuộc bầu cử đã khẳng định nhân dân Việt Nam đã và đang là người chủ thật sự của đất nước.

 

Thắng lợi của cuộc bầu cử một lần nữa đã biểu dương sức mạnh của nhân dân, khẳng định quyền làm chủ của nhân dân Việt Nam đối với vận mệnh của đất nước; khẳng định việc tiếp tục xây dựng và củng cố, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân. Bởi chính nhân dân là người đã phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu có đủ cả hai yếu tố tài và đức, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân để bầu vào Quốc hội khóa XIII và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Có thể coi mỗi lá phiếu của cử tri như những viên gạch nhỏ bé, nhưng đã góp phần xây dựng nên Nhà nước Việt Nam, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân


Một trong những nhiệm vụ chính của Quốc hội khóa XIII và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 là triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Trong đó có một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là tiếp tục xây dựng hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân. Chính vì vậy, các đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2011 - 2016, những người được nhân dân tín nhiệm bầu phải thật sự gần gũi, gắn bó mật thiết với nhân dân, đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng và ý chí của nhân dân, tạo mối liên hệ khăng khít giữa nhân dân với Đảng, đồng thời phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy năng lực công tác đạt hiệu quả cao nhất, góp phần đổi mới tổ chức hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, phát huy hơn nữa vai trò, vị trí của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; Đặc biệt cần chú trọng phát huy tốt vai trò của nhân dân, của các cơ quan dân cử; có những giải pháp toàn diện, đồng bộ nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, ổn định chính trị, an ninh quốc phòng, không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh./.

Đào Nguyên Lan
http://dangcongsan.vn