Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.News.wpHienThiTinNoiBatBauCu, TVPortal.Publishing.News, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0f86d0c805b9c785 could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 1e8c909f-d1df-50ef-86e9-486efb50fe8d.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.News.wpHienThiTinNoiBatBauCu, TVPortal.Publishing.News, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0f86d0c805b9c785 could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

Bắt đầu bầu đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân

22/05/2011

 

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đến bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 3, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
(Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Đúng 7 giờ sáng 22/5, 91.438 khu vực bỏ phiếu tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước mở đầu cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.

 

Điểm mới của cuộc bầu cử lần này là lần đầu tiên cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 được tiến hành vào cùng một ngày.

 

Trong cuộc bầu cử này, cả nước có hơn 62 triệu cử tri sẽ đi bỏ phiếu, bầu ra 500 đại biểu Quốc hội và 301.954 đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Trong số 827 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIII (gồm 182 người ở trung ương và 645 người ở địa phương), có 260 nữ, 133 người dân tộc thiểu số, 118 người ngoài Đảng, 183 người là đại biểu Quốc hội khóa XII tái ứng cử, 183 người trẻ tuổi (dưới 40 tuổi),15 người tự ứng cử. Về trình độ, 304 người có trình độ trên đại học; 492 người có trình độ đại học; 31 người có trình độ cao đẳng trở xuống.

 

Trong số 5.965 ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, có 2.052 nữ, 1.146 người dân tộc thiểu số, 1.211 người trẻ tuổi, 872 người ngoài Đảng.

 

Ở 14 tỉnh, thành phố trong cả nước có 25 người tự ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Cử tri sẽ bỏ phiếu để bầu 3.832 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

 

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, sẽ kết thúc lúc 19 giờ cùng ngày./.

http://www.vietnamplus.vn