Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.News.wpHienThiTinNoiBatBauCu, TVPortal.Publishing.News, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0f86d0c805b9c785 could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: d18a909f-11f3-50ef-86e9-4622a961aa27.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.News.wpHienThiTinNoiBatBauCu, TVPortal.Publishing.News, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0f86d0c805b9c785 could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Viết Nhiên tiếp xúc cử tri tại thành phố Hải Phòng

21/05/2011

            Thực hiện quyền tiếp xúc cử tri và trình bày chương trình hành động của ứng cử viên Đại biểu Quốc hội Khóa XIII theo luật định, từ ngày 11 đến 18-5-2011, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Viết Nhiên, Phó Tư lệnh Hải quân, ứng cử viên Đại biểu Quốc hội tại khu vực bầu cử số 1 Hải Phòng đã tiếp xúc cử tri các quận, huyện Hồng Bàng, Lê Chân, Bạch Long Vỹ, Cát Bà, Cát Hải và Thủy Nguyên.

            Thực hiện quyền tiếp xúc cử tri và trình bày chương trình hành động của ứng cử viên Đại biểu Quốc hội Khóa XIII theo luật định, từ ngày 11 đến 18-5-2011, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Viết Nhiên, Phó Tư lệnh Hải quân, ứng cử viên Đại biểu Quốc hội tại khu vực bầu cử số 1 Hải Phòng đã tiếp xúc cử tri các quận, huyện Hồng Bàng, Lê Chân, Bạch Long Vỹ, Cát Bà, Cát Hải và Thủy Nguyên.

           

Sau khi nghiên cứu tiểu sử và nghe chương trình hành động của ứng cử viên duy nhất của Hải quân, hầu hết cử tri tại Khu vực bầu cử số 1 đánh giá cao nội dung chương trình hành động của Chuẩn Đô đốc Nguyễn Viết Nhiên. Chương trình hành động của ứng cử viên Hải quân vừa có tầm nhìn chiến lược đối với biển đảo và sự phát triển của Hải quân NDVN trong tình hình mới, vừa nêu được những vấn đề mà cử tri quan tâm như làm thế nào để xây dựng thành phố cảng xứng tầm với đô thị loại 1 cấp quốc gia; quan tâm đến đời sống, tâm tư nguyện vọng của cử tri; đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng... Cử tri cũng đã nêu các kiến nghị để các ứng cử viên quan tâm, phản ánh với Quốc hội như vấn đề hạ tầng, qui hoạch đô thị, dự án treo, tai nạn giao thông, những bất cập trong lĩnh vực y tế, giáo dục; nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn đại biểu Hải Phòng tại Quốc hội.

           

Đặc biệt là cử tri đã kiến nghị với Đảng, Nhà nước, Quốc hội cần quan tâm, đầu tư cho biển đảo và Quân chủng Hải quân. Các đại biểu đều tin tưởng ứng cử viên của Hải quân sẽ nhận được sự ủng hộ và số phiếu tín nhiệm cao của cử tri Hải Phòng.

Trọng Thiết