Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.News.wpHienThiTinNoiBatBauCu, TVPortal.Publishing.News, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0f86d0c805b9c785 could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 8a88909f-21e1-50ef-86e9-491f820c4650.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.News.wpHienThiTinNoiBatBauCu, TVPortal.Publishing.News, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0f86d0c805b9c785 could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

Công tác chuẩn bị bầu cử: Khẩn trương, dân chủ, đúng luật

21/05/2011

1. Từ trung tuần tháng 2, Tỉnh ủy Bình Định đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 đến các cán bộ chủ chốt các sở, ban, ngành và địa phương.

1. Từ trung tuần tháng 2, Tỉnh ủy Bình Định đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 đến các cán bộ chủ chốt các sở, ban, ngành và địa phương. Tiếp theo đó, từ ngày 16 - 25.2, Huyện ủy, UBND các huyện, thành phố đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác bầu cử đến các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh.


Sau khi có quyết định thành lập, Ủy ban Bầu cử tỉnh đã ban hành kế hoạch tổ chức cuộc bầu cử, họp bàn công tác chuẩn bị và phân công nhiệm vụ các thành viên Ủy ban Bầu cử; thành lập 5 tiểu ban giúp việc Ủy ban bầu cử tỉnh, gồm: Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo; Tiểu ban bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền; Tiểu ban Tổ chức bầu cử và Tiểu ban cơ sở vật chất phục vụ bầu cử. Ủy ban Bầu cử tỉnh còn trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn danh sách các đơn vị bầu cử ĐBQH, danh sách các đơn vị bầu cử đại biểu HĐND và số lượng các đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử; Quyết định phân bổ kinh phí bầu cử và quy định về mức chi bồi dưỡng phục vụ bầu cử; Quy định chế độ thông tin, báo cáo về công tác bầu cử… Và mới đây, ngày 17.3.2011, UBND tỉnh quyết định thành lập 3 Ban bầu cử ĐBQH khoá XIII.


2. Ngay sau khi công tác bầu cử được triển khai ở cấp tỉnh, các huyện, thành phố cũng đã đồng loạt triển khai hội nghị tại địa phương. Ủy ban nhân dân các cấp đã thành lập Ủy ban bầu cử cấp mình đúng thành phần, số lượng, thời gian luật định và ban hành Kế hoạch triển khai công tác bầu cử tại địa phương mình. Ủy ban bầu cử các cấp đã họp phiên đầu tiên để phân công các thành viên phụ trách địa bàn; tổ chức quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; xây dựng và thông qua kế hoạch triển khai cuộc bầu cử theo từng bước cụ thể. Theo đó, các huyện, thành phố đã có các đợt tuyên truyền về công tác chuẩn bị bầu cử, quyền và nghĩa vụ của người ứng cử, cử tri, các quy định về trình tự bầu cử và thể thức bầu cử, thông báo rộng rãi cho cử tri biết ngày, giờ và địa điểm bỏ phiếu.


Những cố gắng trong công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử của tỉnh Bình Định đã được Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên, Trưởng Đoàn công tác giám sát công tác bầu cử ĐBQH khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 của Trung ương đánh giá cao. Đồng chí Nguyễn Đức Kiên đánh giá công tác chuẩn bị bầu cử ở Bình Định diễn ra đúng quy định thời gian, đảm bảo đúng luật, thống nhất và chặt chẽ từ việc thành lập và công bố các tổ chức phục vụ bầu cử đến công tác triển khai thực hiện, quy trình tổ chức hội nghị hiệp thương ở các cấp và các mặt công tác khác.


Để đảm bảo công tác bầu cử ở các địa phương diễn ra đúng thời gian thời gian quy định, đúng luật, trong thời gian từ nay đến ngày 25.5 sẽ có các đoàn công tác của Ủy ban Bầu cử tỉnh đi kiểm tra, giám sát tại các huyện, thành phố về công tác bầu cử.


3. Năm năm sau những đổi thay của địa phương, đất nước, mỗi người dân đều đang mong chờ vào sự đổi mới của Quốc hội, HĐND các cấp, những cơ quan quyền lực đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, nhiều người dân hiện đã nắm được tinh thần của cuộc bầu cử quan trọng lần này và chuẩn bị tinh thần sẵn sàng, đồng thời trông đợi vào một nhiệm kỳ mới của Quốc hội và HĐND trẻ hơn, mạnh mẽ hơn, trí tuệ hơn.


Trong phiên họp lần thứ 2 của Uỷ ban bầu cử tỉnh Bình Định mới đây, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử tỉnh Lê Hữu Lộc yêu cầu các cấp, các ngành cần phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao nhận thức, vận động toàn dân tham gia công tác bầu cử, làm tròn trách nhiệm của công dân và cử tri. Chủ tịch Ủy ban Bầu cử cũng chỉ đạo các cấp, các ngành cần có sự phân công công việc cụ thể, rõ ràng để phát huy sức mạnh tập thể và đề cao vai trò cá nhân nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ của công tác bầu cử; tổ chức kiểm tra cấp cơ sở để kịp thời chấn chỉnh các điểm thiếu sót cũng như kịp thời triển khai, hướng dẫn các văn bản, nội dung mới; trong tổ chức hiệp thương cần đảm bảo dân chủ, công bằng giữa các ứng cử viên. Công tác tuyên truyền để về ý nghĩa, tầm quan trọng của các cuộc bầu cử; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội cho bầu cử cũng được Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh lưu ý.


Từ nay đến khi cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 diễn ra sẽ còn rất nhiều việc phải làm, nhưng với sự chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo ngay từ những giai đoạn đầu tiên, cùng với tinh thần phấn khởi của chính quyền và nhân dân trong tỉnh, tin tưởng rằng, ngày hội bầu cử 22.5.2011 sắp tới sẽ thành công tốt đẹp. Một đội ngũ đại biểu có tài và có tâm đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân sẽ được bầu ra từ chính trách nhiệm và nguyện vọng của mỗi người cầm lá phiếu.


HUỲNH HUYỆN