Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.News.wpHienThiTinNoiBatBauCu, TVPortal.Publishing.News, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0f86d0c805b9c785 could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 458d909f-d114-50ef-86e9-4eb3beb2af57.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.News.wpHienThiTinNoiBatBauCu, TVPortal.Publishing.News, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0f86d0c805b9c785 could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

An Giang hoàn thành việc tổ chức cho các ứng cử viên vận động bầu cử.

21/05/2011

Thực hiện quy định của pháp luật về quyền vận động bầu cử của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Thực hiện quy định của pháp luật về quyền vận động bầu cử của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016. Từ ngày 04/5 đến ngày 17/5/2011, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ các cấp phối hợp UBND cùng cấp tổ chức cho các ứng cử viên tiếp xúc cử tri vận động bầu cử. Kết quả đã tổ chức được 1.895 điểm tiếp xúc, có 141.490 lượt cử tri đến tham dự và phát biểu trên 5.453 ý kiến. Huyện tổ chức nhiều điểm nhất là Phú Tân với 361 điểm, huyện tổ chức ít điểm nhất là Tri Tôn với 18 điểm, cử tri tham dự nhiều nhất là thành phố Long Xuyên với 27.807 lượt cử tri, ít nhất là huyện Tri Tôn với 2.160 lượt cử tri.

Tại các điểm tiếp xúc, sau khi nghe các ứng cử viên trình bày chương trình hành động cử tri đã phát biểu ý kiến đóng góp với chương trình hành động và kiến nghị một số vấn đề gửi gắm đến các ứng cử viên nếu trúng cử như: các ứng cử viên đều là những người có tài, đức xứng đáng là người đại diện cho nhân dân; đề nghị có biện pháp bình ổn giá các mặt hàng cần thiết trong hoạt động hằng ngày của người dân; ngành ngân hàng cần thận trong khi ấn định hối suất để tránh tình trạng nhập siêu; đề nghị quy hoạch phát triển vùng đồng bào dân tộc và xây dựng các cụm tuyến dân cư cho đồng bào dân tộc…ngoài ra cử tri rất tâm đắc với chương trình hành động của các ứng cử viên và mong muốn khi trúng cử, các ứng cử viên phải thực hiện lời hứa của mình, thực hiện quyền giám sát các cơ quan nhà nước và quan tâm chăm lo đời sống nhân dân.

Tin: Thanh Phong (Uỷ ban MTTQ tỉnh)