Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.News.wpHienThiTinNoiBatBauCu, TVPortal.Publishing.News, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0f86d0c805b9c785 could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: a18b909f-4170-50ef-86e9-403d66973d80.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.News.wpHienThiTinNoiBatBauCu, TVPortal.Publishing.News, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0f86d0c805b9c785 could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

Tổng Bí thư, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng chủ trì Phiên họp thứ 6 Hội đồng bầu cử

16/07/2011

Tổng Bí thư, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận
Phiên họp thứ 6 Hội đồng bầu cử

 

Sáng 15.7, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch QH, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Nguyễn Phú Trọng, Hội đồng bầu cử đã họp Phiên thứ 6 để tổng kết cuộc bầu cử ĐBQH Khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.

Dự thảo Báo cáo Tổng kết cuộc bầu cử ĐBQH Khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 do Tổng thư ký Hội đồng bầu cử, Trưởng ban Công tác Đại biểu Phạm Minh Tuyên trình bày, nêu rõ, cuộc bầu cử ĐBQH Khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 đã thành công tốt đẹp, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật. Cuộc bầu cử đã phát huy được tinh thần dân chủ trong từng bước triển khai công tác bầu cử, từ việc dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng, đóng góp ý kiến, hiệp thương lấy ý kiến cử tri, lựa chọn, giới thiệu được nhữäng người ứng cử bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng, tổ chức vận động bầu cử đến việc bỏ phiếu bầu ra được nhữäng người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho nhân dân trong cơ quan quyền lực Nhà nước. Cử tri cả nước đã đi bỏ phiếu bầu đủ 500 ĐBQH theo quy định của pháp luật. Số lượng đại biểu HĐND các cấp bầu được gần đủ so với số lượng đại biểu được phê chuẩn. Thành công của cuộc bầu cử có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Thắng lợi của cuộc bầu cử là tiền đề để tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong nhiệm kỳ mới. Kết quả đạt được khẳng định chủ trương tổ chức đồng thời bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp trong cùng một ngày là đúng đắn, phù hợp với điều kiện thực tiễn hiện nay.

 

Thành công của cuộc bầu cử bắt nguồn từ sự lãnh đạo chặt chẽ, toàn diện và kịp thời của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và các cấp ủy Đảng trong từng bước triển khai chuẩn bị bầu cử; sự tham gia tích cực của quần chúng nhân dân vào công tác bầu cử, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; UBTVQH, Hội đồng bầu cử, Chính phủ và các bộ ngành có liên quan đã thực hiện tốt công tác hướng dẫn và chỉ đạo chung về bầu cử; Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã phát huy tốt vai trò của mình trong cuộc bầu cử... 

Phát biểu kết luận phiên họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch QH, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao công tác chuẩn bị báo cáo của Hội đồng bầu cử. Báo cáo đã nêu bật và phản ánh đúng thực tế tình hình, không chỉ mô tả mà có phân tích đánh giá, nhận định, mang tính tổng kết kinh nghiệm thiết thực; đồng thời đã tìm ra nguyên nhân, những mặt được và chưa được trong công tác bầu cử... Song, Tổng Bí thư, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng cho rằng, báo cáo cần đánh giá đúng mức hơn về vai trò chủ động, sáng tạo của địa phương trong cuộc bầu cử cũng như sự phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong tổ chức cuộc bầu cử, nêu bật được ý nghĩa chính trị và tầm vóc của cuộc bầu cử - một cuộc bầu cử chưa từng có từ trước đến nay, bầu cử cả ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp trong điều kiện tình hình kinh tế - xã hội gặp nhiều khó khăn, lạm phát tăng cao... Tổng Bí thư, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng đề nghị, Tiểu ban tuyên truyền, Bộ Nội vụ, Ủy ban MTTQ Việt Nam tiếp thu, nghiên cứu các ý kiến đóng góp tại phiên họp để hoàn chỉnh báo cáo về công tác bầu cử ĐBQH Khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp, chuẩn bị trình QH Khóa XIII tại Kỳ họp thứ Nhất sắp tới.

Lâm Hiển

http://daibieunhandan.vn

Các bài viết khác