Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.News.wpHienThiTinNoiBatBauCu, TVPortal.Publishing.News, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0f86d0c805b9c785 could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: ad89909f-d161-50ef-86e9-42a9d364bd10.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.News.wpHienThiTinNoiBatBauCu, TVPortal.Publishing.News, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0f86d0c805b9c785 could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

Hội nghị tổng kết hoạt động Tiểu ban chỉ đạo, giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử

30/06/2011

Ngày 28.6, tại Vĩnh Phúc, Tiểu ban chỉ đạo, giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của tiểu ban trong cuộc bầu cử ĐBQH Khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch QH Uông Chu Lưu tới dự.

Ngày 28.6, tại Vĩnh Phúc, Tiểu ban chỉ đạo, giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của tiểu ban trong cuộc bầu cử ĐBQH Khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch QH Uông Chu Lưu tới dự.

Theo Báo cáo của Tiểu ban chỉ đạo, giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử, ngay sau khi có quyết định thành lập (9.2.2011), Tiểu ban đã chủ động, tích cực, kịp thời triển khai các hoạt động, cơ bản hoàn thành nhiệm vụ được giao. Việc tổ chức đoàn đi kiểm tra, giám sát và sự tham gia của thành viên Tiểu ban trong các đoàn công tác của Hội đồng bầu cử, UBTVQH tại các địa phương đã góp phần tăng cường trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền trong xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Nhìn chung, công tác chỉ đạo được triển khai kịp thời từ Trung ương đến cơ sở đã bảo đảm quyền khiếu nại, tố cáo của công dân đối với những người ứng cử và các tổ chức bầu cử; giúp Hội đồng bầu cử giải quyết kịp thời, khách quan, chính xác các đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị của cá nhân, cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật. Việc chỉ đạo, giải quyết khiếu nại, tố cáo kịp thời đã giúp lựa chọn người ứng cử đủ tiêu chuẩn qua các bước hiệp thương của tiến trình bầu cử, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử ĐBQH Khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Tiểu ban chỉ đạo, giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử đề nghị, cần tổng kết việc thực hiện các quy định pháp luật về bầu cử nói chung, cũng như việc giải quyết khiếu nại, tố cáo nói riêng. Từ đó, xem xét sửa đổi các quy định pháp luật có liên quan cho phù hợp với thực tiễn, tránh chồng chéo giữa các văn bản pháp luật, tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho thực hiện quyền của cử tri và giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử; quy định thống nhất về việc thành lập các tiểu ban của tổ chức bầu cử. Đồng thời, cần nâng cao hơn thẩm quyền của Tiểu ban để bảo đảm cho tổ chức và hoạt động được chủ động, hiệu quả hơn.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó chủ tịch QH Uông Chu Lưu nhấn mạnh, cuộc bầu cử ngày 22.5 vừa qua là lần đầu tiên cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp được tổ chức trong cùng một ngày, có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Cuộc bầu cử đã thành công tốt đẹp, diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự trở thành ngày hội của toàn dân. Thành công của ngày bầu cử có sự đóng góp của Tiểu ban chỉ đạo, giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử ĐBQH Khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016. Tiểu ban cần phối hợp với các bộ phận, cơ quan liên quan để tập hợp các vướng mắc từ quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật về chỉ đạo, giải quyết khiếu nại tố cáo, kịp thời đưa ra phương án xử lý, giúp thực hiện tốt hơn nữa công tác chuẩn bị trong cuộc bầu cử lần sau.

P. Thủy

(Theo daibieunhandan.vn)