Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.News.wpHienThiTinNoiBatBauCu, TVPortal.Publishing.News, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0f86d0c805b9c785 could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 408d909f-8190-50ef-86e9-426a33b2c08c.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.News.wpHienThiTinNoiBatBauCu, TVPortal.Publishing.News, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0f86d0c805b9c785 could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

Công bố danh sách đại biểu Quốc hội khóa XIII

03/06/2011

Ngày 1/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 434 NQ/HĐBC về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII trong phạm vi cả nước.

Ngày 1/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 434 NQ/HĐBC về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII trong phạm vi cả nước.

Theo báo cáo của Hội đồng bầu cử, ngày 22/5 vừa qua, cử tri cả nước đã tích cực tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, với tỷ lệ đi bầu rất cao, đạt 99,51%.

Thông qua cuộc bầu cử, cử tri đã bầu được 500 đại biểu Quốc hội và 303.656 đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2011-2016.

Kết quả bầu cử thể hiện truyền thống yêu nước, niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, là thắng lợi của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và là tiền đề để tiếp tục xây dựng, củng cố, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong nhiệm kỳ mới.

Trên cơ sở báo cáo về việc chuẩn bị kỳ họp của Văn phòng Quốc hội, tại phiên họp thứ 40, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cơ bản nhất trí dự kiến chương trình kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII.

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ tập trung xem xét, quyết định cơ cấu tổ chức và nhân sự cấp cao của các cơ quan trong bộ máy nhà nước, nghe báo cáo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tổng hợp ý kiến cử tri cả nước trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII.

Đồng thời, Quốc hội sẽ dành thời gian để xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng khác như Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2011, các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2011; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2009; cho ý kiến các báo cáo công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao từ kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XII đến kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII...

Dự kiến, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII sẽ được tiến hành trong khoảng 13,5 ngày (trong đó 0,5 ngày họp trù bị). Phiên khai mạc được ấn định vào ngày 21/7 và bế mạc vào ngày 5/8/2011. Công tác tổ chức, nhân sự được bố trí trong khoảng 11 ngày.

Theo báo cáo sơ bộ kết quả bầu cử do ông Phạm Minh Tuyên, Trưởng ban công tác đại biểu, Tổng thư ký Hội đồng Bầu cử trình bày tại phiên họp thứ 40 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tỷ lệ cử tri tham gia cuộc bầu cử đạt rất cao ở hầu hết các tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong đó, có 4 tỉnh cao nhất, đạt 99,99% là Lai Châu, Hà Giang, Hòa Bình, Lạng Sơn./.

Vũ Anh Minh (Vietnam+)