Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.News.wpHienThiTinNoiBatBauCu, TVPortal.Publishing.News, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0f86d0c805b9c785 could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 9b8a909f-c1e5-50ef-86e9-43d0bfbd6416.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.News.wpHienThiTinNoiBatBauCu, TVPortal.Publishing.News, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0f86d0c805b9c785 could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

Thông tin tuyên truyền góp phần thành công bầu cử

02/06/2011

Hội nghị tổng kết công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 đã diễn ra ngày 2/6, tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Hà Nội.

Hội nghị tổng kết công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 đã diễn ra ngày 2/6, tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Hà Nội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên - Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền đã chủ trì hội nghị.

Đánh giá công tác thông tin tuyên truyền về bầu cử, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Sĩ Dũng cho biết công tác thông tin tuyên truyền về cuộc bầu cử trong thời gian qua đã được triển khai kịp thời, đồng bộ, sáng tạo, rộng khắp trên mọi lĩnh vực, mọi miền của đất nước, được dư luận trong và ngoài nước quan tâm, góp phần vào thắng lợi của cuộc bầu cử, tạo không khí dân chủ, sôi nổi, động viên nhân dân phấn khởi, nô nức đi bầu, thực hiện quyền công dân, thể hiện trách nhiệm với đất nước.

Đây là lần đầu tiên cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp diễn ra vào cùng một ngày, các cơ quan Trung ương và chính quyền địa phương đã có sự quan tâm chỉ đạo và sự chuẩn bị kỹ càng. Các hoạt động thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử được thực hiện bài bản, thu hút sự quan tâm chú ý thường xuyên của mọi tầng lớp nhân dân; công tác chỉ đạo thông tin, tuyên truyền về bầu cử từ Trung ương đến cơ sở được triển khai chủ động, bảo đảm đầy đủ các bước của tiến trình bầu cử, các nội dung theo đúng quy trình pháp luật.

Các cơ quan, tổ chức từ Trung ương tới địa phương, các ngành chức năng đã chủ động xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền về bầu cử; có nhiều biện pháp thiết thực và hình thức tuyên truyền phong phú, phù hợp.

Báo Nhân dân mở chuyên mục "Tiến tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016", "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử"... TTXVN đã đăng phát hơn 1.000 tin, bài, chủ đề ảnh, phóng sự, ghi nhanh, phỏng vấn trên các bản tin, báo in, bản tin điện tử, báo điện tử, truyền hình và trên kênh thông tin đối ngoại với các bản tin tiếng Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Trung, báo Vietnam News (tiếng Anh), Báo Le Courrier du Vietnam (tiếng Pháp) và Báo ảnh Việt Nam (bằng 8 thứ tiếng)...

Công tác tuyên truyền đối ngoại đã tạo được sự quan tâm của dư luận và báo chí nước ngoài đối với cuộc bầu cử. Báo chí nước ngoài có đánh giá tích cực về những cải cách, đổi mới của các cơ quan đại diện, cơ quan đại biểu của nhân dân ở Trung ương và địa phương là Quốc hội và Hội đồng Nhân dân, về sự đảm bảo tính dân chủ trong bầu cử.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng nêu lên một số hạn chế trong công tác tuyên truyền bầu cử như: một số địa phương chưa chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền còn chung chung, thiếu chi tiết nên chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp, đồng bộ của các phương tiện truyền thông đại chúng...

Tiểu ban chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền kiến nghị xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan hữu quan, các bộ phận giúp việc của Hội đồng bầu cử và các Tiểu ban của Hội đồng bầu cử nhằm bảo đảm cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho các cơ quan thông tấn, báo chí; duy trì trang thông tin điện tử của Hội đồng bầu cử sau khi đã kết thúc cuộc bầu cử. Công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử cần tập trung hướng tới tuyến cơ sở, với cách làm phù hợp xuất phát từ cơ sở; đặc biệt chú trọng tuyên truyền về phong tục, tập quán, tiếng nói, chữ viết của đồng bào các dân tộc thiểu số; phát huy sáng kiến trong công tác tuyên truyền ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. …

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên khẳng định trong thành công chung của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 có phần đóng góp quan trọng của công tác thông tin tuyên truyền. Công tác này đã góp phần làm cho mọi tầng lớp nhân dân thấy rõ ý nghĩa to lớn của cuộc bầu cử; tạo ra sự nhất trí cao, sự ủng hộ nhiệt tình và tích cực tham gia bầu cử của cử tri cả nước.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, Tiểu ban tuyên truyền đã sớm có kế hoạch tổng thể và chi tiết để thông tin tuyên truyền kịp thời trong từng giai đoạn của công tác bầu cử; có phân công trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan và từng cá nhân, tạo sự chủ động trong triển khai nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch Nguyễn Đức Kiên nhấn mạnh, toàn bộ hoạt động thông tin tuyên truyền có sự tham gia với tinh thần trách nhiệm cao của các ngành, các cấp và cả hệ thống chính trị, thông tin được truyền tải với nhiều phương thức đa dạng, phong phú, sinh động, đã khơi dậy ý thức trách nhiệm thực hiện quyền công dân, góp phần đạt tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao./.

Quỳnh Hoa (TTXVN/Vietnam+)