Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.News.wpHienThiTinNoiBatBauCu, TVPortal.Publishing.News, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0f86d0c805b9c785 could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 02c4859f-a1c2-50ef-86e9-4de26d1f60ea.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.News.wpHienThiTinNoiBatBauCu, TVPortal.Publishing.News, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0f86d0c805b9c785 could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

Phó chủ tịch QH Huỳnh Ngọc Sơn chủ trì Phiên họp tổng kết của Tiểu ban chỉ đạo bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trong công tác bầu cử

28/05/2011

Sáng 27.5, tại Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch QH Huỳnh Ngọc Sơn đã chủ trì Phiên họp tổng kết của Tiểu ban chỉ đạo bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trong công tác bầu cử ĐBQH Khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Sáng 27.5, tại Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch QH Huỳnh Ngọc Sơn đã chủ trì Phiên họp tổng kết của Tiểu ban chỉ đạo bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trong công tác bầu cử ĐBQH Khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Cuộc bầu cử ĐBQH Khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 -2016 đã diễn ra sôi động, dân chủ, đúng pháp luật, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân và đã thành công tốt đẹp. Theo Báo cáo của Tiểu ban, trong thời gian chuẩn bị và tiến hành bầu cử, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên một số địa bàn, lĩnh vực có diễn biến phức tạp. Nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân mà nòng cốt là lực lượng công an, quân đội nên tình hình chính trị, an ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững và ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các hoạt động bầu cử theo đúng quy định của pháp luật. Tiểu ban đã triển khai nghiêm túc chương trình kế hoạch hành động; duy trì chặt chẽ chế độ báo cáo, lề lối làm việc, phát huy dân chủ, huy động tốt sự tham gia của các thành viên, đặc biệt là phối hợp tốt với Ủy ban Quốc phòng và An ninh giám sát, kiểm tra công tác bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội trong công tác bầu cử tại các địa phương, từ đó kịp thời kiến nghị Hội đồng bầu cử chỉ đạo xử lý những vấn đề phức tạp nảy sinh, bảo đảm tuyệt đối an toàn về an ninh, trật tự trước, trong và sau ngày bầu cử. Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Ủy ban bầu cử 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã quán triệt sâu sắc, triển khai toàn diện và nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, UBTVQH và Hội đồng Bầu cử; tích cực chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang thường trực, sẵn sàng chiến đấu, chủ động xây dựng và luyện tập các phương án bảo vệ bầu cử sát thực tế và đã bảo vệ cho cuộc bầu cử diễn ra an toàn. 

Phát biểu tại Phiên họp, Phó chủ tịch QH Huỳnh Ngọc Sơn cám ơn các lực lượng công an, quân đội đã nỗ lực làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử, góp phần quan trọng tạo không khí phấn khởi, hào hứng, khuyến khích cử tri đi bỏ phiếu. Mặc dù lần đầu tiên nước ta tổ chức bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp trong cùng 1 ngày, khối lượng công việc đồ sộ và phức tạp hơn các cuộc bầu cử trước nhưng tình hình an ninh trật tự tuyệt đối an toàn, không có vấn đề gì bất thường xảy ra. Sau cuộc bầu cử, dự báo tình hình cho thấy, các thế lực thù địch sẽ tiếp tục chống phá, tình hình khiếu kiện, đình công, an ninh kinh tế, chính trị, văn hóa, tư tưởng có thể diễn biến phức tạp. Phó chủ tịch QH Huỳnh Ngọc Sơn đề nghị các ngành chức năng cần tăng cường công tác giáo dục, nâng cao ý thức cảnh giác, nắm chắc tình hình, chủ động xử lý, giải quyết tốt các điểm nóng, kiên quyết bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện để ổn định, phát triển KT - XH theo Nghị quyết của Đảng.

P.Thúy 

Nguồn: http://daibieunhandan.vn