Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.News.wpHienThiTinNoiBatBauCu, TVPortal.Publishing.News, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0f86d0c805b9c785 could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 46567e9f-914b-50ef-86e9-471fbd67d27c.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.News.wpHienThiTinNoiBatBauCu, TVPortal.Publishing.News, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0f86d0c805b9c785 could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

Đà Nẵng: Họp báo công bố kết quả bầu cử HĐND thành phố nhiệm kỳ 2011-2016

26/05/2011

Chiều 25/5, Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 đã tổ chức buổi họp báo về công tác chuẩn bị và kết quả bầu cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2011-2016.

Chiều 25/5, Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 đã tổ chức buổi họp báo về công tác chuẩn bị và kết quả bầu cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2011-2016.

 

 Đ/c Đặng Công Ngữ- Thư ký Ủy ban Bầu cử,
Giám đốc Sở Nội vụ TP báo cáo tại buổi họp báo

Tham dự buổi họp báo, có đại diện lãnh đạo cơ quan của Bộ Nội vụ tại Đà Nẵng, các thành viên Ủy ban Bầu cử TP và hơn 80 nhà báo đại diện các cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương hoạt động tại Đà Nẵng.

Tham mặt Ủy ban Bầu cử TP, đồng chí Đặng Công Ngữ- Thư ký Ủy ban Bầu cử, Giám đốc Sở Nội vụ TP Đà Nẵng đã báo cáo công tác chuẩn bị và kết quả bầu cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2011-2016.

Theo đồng chí Đặng Công Ngữ, do ý thức được trách nhiệm của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 là dịp để tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân nên ngày từ đầu những ngày triển khai công tác bầu cử, lãnh đạo TP đã tập trung chỉ đạo các ngành, các cấp xây dựng kế hoạch cụ thể và chủ động triển khai thực hiện, làm tốt các bước chuẩn bị theo đúng quy trình và luật định.

Đồng chí cho biết: Việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử kịp thời; lập và niêm yết danh sách cử tri một cách chặt chẽ; tổ chức hiệp thương giới thiệu người ứng cử theo đúng quy trình; thực hiện tốt công tác tuyên truyền; tập huấn kỹ cho thành viên của các tổ chức phục vụ bầu cử; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất; bổ sung kinh phí từ nguồn ngân sách của địa phương để thực hiện tốt cuộc bầu cử; thường xuyên kiểm tra, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ các phát sinh, vướng mắc nên đến lúc này có thể khẳng định cuộc bầu cử tại Đà Nẵng đã diễn ra thành công và thực sự là ngày hội của toàn dân theo đúng tinh thần dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm.

Báo cáo của Ủy ban Bầu cử TP cũng cho biết, tổng số cử tri của TP là 658.321 người. Tới thời điểm tuyên bố kết thúc cuộc bỏ phiếu, tổng số cử tri đi bầu cử đạt 99,89%. Trong số 8 quận, huyện trên đại bàn TP, huyện Hòa Vang có tỷ lệ cử tri đi bầu cử cao nhất (99,99%); có 29/56 xã, phường có tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 100% và 411/484 tổ bầu cử có cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 100%.

 

 Quang cảnh buổi họp báo

Thông tin từ Báo cáo của Ủy ban Bầu cử TP cũng cho biết, số lượng trúng cử đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 gồm 50 người; trong đó nữ là 14 người (chiếm 28%), tái cử 14 người (chiếm 28%), ngoài Đảng 04 người (chiếm 8%), trẻ tuổi 04 người (chiếm 8%), trình độ đại học trở lên 48 người (chiếm 96%, Tiến sỹ 12%), dân tộc thiểu số 01 người (chiếm 2%); có 01 người tự ứng cử và trúng cử; không có đơn vị tổ chức bầu cử thêm hoặc bầu cử lại; ông Nguyễn Bá Thanh (đơn vị bầu cử số 1) được 39.527 phiếu, đạt 87,37% số phiếu hợp lệ là người có tỷ lệ phiếu bầu cao nhất...

Phát biểu tại buổi họp báo, đồng chí Huỳnh Nghĩa- Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP khẳng đinh: Đà Nẵng đã bầu đủ số lượng đại biểu ấn định của Quốc hội và HĐND thành phố, cơ cấu đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố cơ bản đúng định hướng; các vấn đề về an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trong ngày bầu cử được đảm bảo, không có sai sót...; cuộc bầu cử thực sự dân chủ, đúng luật và an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân. Trong quá trình nắm bắt thông tin dư luận, Ủy ban Bầu cử TP và các ngành chức năng có liên quan nhận thấy cử tri toàn TP rất tin tưởng vào chất lượng những người ứng cử vào cơ quan quyền lực của Nhà nước lần này.

Đình Tăng
http://dangcongsan.vn