Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.News.wpHienThiTinNoiBatBauCu, TVPortal.Publishing.News, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0f86d0c805b9c785 could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 07537e9f-c19b-50ef-a569-e2bafbe134e1.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.News.wpHienThiTinNoiBatBauCu, TVPortal.Publishing.News, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0f86d0c805b9c785 could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

Hậu Giang: Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII

26/05/2011

Ngày 24-5-2011, đồng chí Phan Thạch Em, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban bầu cử tỉnh cho biết, Hội đồng bầu cử Trung ương đã xác định kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 của tỉnh Hậu Giang.

Ngày 24-5-2011, đồng chí Phan Thạch Em, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban bầu cử tỉnh cho biết, Hội đồng bầu cử Trung ương đã xác định kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 của tỉnh Hậu Giang.

Tỉnh Hậu Giang có 2 ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Tại Ban bầu cử số 1, có 5 ứng cử viên, bầu 3 đại biểu, với 259.629 cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt 99,98%.

Kết quả: Đồng chí Nguyễn Văn Tính, Tỉnh ủy viên, Chính ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đạt 74,62%; Đồng chí Nguyễn Thanh Thủy, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đạt 72,25%; Đồng chí Lê Hồng Tịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đạt 67,45%.

Tại Ban bầu cử số 2, có 5 ứng cử viên, bầu 3 đại biểu, với 295.215 cử tri tham gia bầu cử, đạt 99,83%.

Kết quả: Đồng chí Huỳnh Minh Chắc, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đạt 80,18%; Đồng chí Mai Xuân Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội, đạt 74,83%; Đồng chí Phạm Hồng Phong, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang, đạt 67,44%.

Theo luật định, trong vòng 15 ngày, nếu không có đơn thư khiếu nại, tố cáo, thì các ứng cử viên trúng cử nêu trên sẽ là đại biểu Quốc hội khóa XIII, nhiệm kỳ 2011 -2016 ./.

Uy Tín (CTV)
http://dangcongsan.vn