Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.News.wpHienThiTinNoiBatBauCu, TVPortal.Publishing.News, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0f86d0c805b9c785 could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 72547e9f-f15e-50ef-a569-efb5b293db29.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.News.wpHienThiTinNoiBatBauCu, TVPortal.Publishing.News, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0f86d0c805b9c785 could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

Bắc Ninh: Công tác tuyên truyền góp phần quan trọng vào thành công cuộc bầu cử

23/05/2011

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 là sự kiện chính trị lớn, có ý nghĩa quan trọng, lần đầu tiên được tổ chức trong một ngày.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 là sự kiện chính trị lớn, có ý nghĩa quan trọng, lần đầu tiên được tổ chức trong một ngày. Vì vậy, công tác tuyên truyền được xác định là một trong những yếu tố quan trọng, góp phần vào sự thành công đó.

Thực hiện hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương, Ban Chỉ đạo, Uỷ ban bầu cử tỉnh Bắc Ninh, với chức năng, nhiệm vụ của mình, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch tuyên truyền về cuộc bầu cử, chủ động phối hợp với các thành viên trong Tiểu ban Tuyên truyền bầu cử tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền bầu cử đối với các địa phương, các sở, ban, ngành, các cơ quan thông tin đại chúng xây dựng kế hoạch tổng thể, kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể tới từng cơ quan, đơn vị; thường xuyên cập nhật tiến độ, nắm tình hình, tham mưu đôn đốc đẩy mạnh công tác tuyên truyền theo từng giai đoạn của cuộc bầu cử, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về cuộc bầu cử.

 

Tuổi trẻ Bắc Ninh tuyên truyền trước bầu cử


Để phục vụ công tác tuyên truyền, Tiểu ban Tuyên truyền bầu cử tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có ấn phẩm xuất bản trên địa bàn tỉnh đăng tải các nội dung tuyên truyền về cuộc bầu cử; Ngành Tuyên giáo các cấp đã chỉ đạo, triển khai các hoạt động tuyên truyền qua hội nghị thông tin công tác tư tưởng, giao ban công tác tư tưởng, báo chí, văn hóa – văn nghệ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, phóng viên…, tăng cường cán bộ xuống cơ sở nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trước, trong và sau bầu cử; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xây dựng kịch bản, in ấn, phát hành 1000 đĩa CD giới thiệu về nội dung cuộc bầu cử, 24.000 tranh cổ động, 20.000 tờ rơi, 8.000 áp phích cổ động tuyên truyền cho cuộc bầu cử; các cơ quan thông tin đại chúng từ tỉnh đến cơ sở đã mở các chuyên trang, chuyên mục trên hệ thống phát thanh, truyền hình, các trang thông tin điện tử, tăng thời lượng phát sóng, phát thanh để tuyên truyền giới thiệu về bầu cử, đưa tin về công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh.

 

Đặc biệt là tuyên truyền giới thiệu Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật bầu cử đại biểu HĐND, công tác hiệp thương giới thiệu người tham gia ứng cử trên địa bàn tỉnh…sản xuất hàng nghìn tin, bài trên sóng phát thanh – truyền hình và hệ thống truyền thanh cơ sở; hàng trăm tin, bài trên Website điện tử với nhiều thể loại như: phỏng vấn, tọa đàm, phóng sự, chuyên mục, chuyên đề… giới thiệu về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội; tiêu chuẩn đại biểu HĐND các cấp; các quy định về giới thiệu người ứng cử, tự ứng cử; quyền và nghĩa vụ công dân trong bầu cử; quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; phổ biển chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các văn bản của Trung ương và địa phương có liên quan đến cuộc bầu cử; trong những ngày trước, trong và sau ngày bầu cử; Báo Bắc Ninh, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh đã và đang tích cực tuyên truyền các địa phương, đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị, cập nhật và phản ánh không khí tưng bừng, náo nhiệt của ngày hội toàn dân đi bầu cử trên khắp các điểm bầu cử trong tỉnh từ lúc khai mạc cho đến khi hoàn thành việc bỏ phiếu bầu cử.

Các địa phương trong toàn tỉnh đã dựng 69 panô cỡ lớn; gần 3.000 panô cỡ nhỏ; trên 400 băng zôn vượt đường, kẻ được 1.624 khẩu hiệu trên tường; tuyên truyền bầu cử trên 3 cổng chào điện tử, 2 bảng điện tử cỡ lớn; hàng chục nghìn cờ Đảng, cờ Tổ quốc, cờ chuổi các loại trên các tuyến đường, trước cửa nhà dân, trang hoàng lộng lẫy tại các điểm bầu cử; tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền lưu động, chiếu phim lưu động và tại chỗ, nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật lồng ghép công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử, các hoạt động văn nghệ-thể thao gắn với chào mừng cuộc bầu cử; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân từ tỉnh đến cơ sở tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tập huấn cho đoàn viên, hội viên tìm hiểu, thảo luận pháp luật về bầu cử; tuyên truyền, vận động các đơn vị, doanh nghiệp tạo điều kiện về thời gian, công việc để cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân theo quy định của pháp luật, đôn đốc người dân tham gia bầu cử trong ngày hội lớn…

Với tính chủ động, sáng tạo, chuyên môn hóa, đa dạng hóa các loại hình tuyên truyền trong suốt thời gian chuẩn bị bầu cử đã tạo không khí tưng bừng, rộn rã, lan tỏa đến từng ngõ xóm, góc phố, con đường…Qua đó cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tích cực tham gia đi bầu cử, để cùng với cử tri cả nước, hơn 98,5 % cử tri Bắc Ninh tham gia bỏ phiếu trong ngày hội non sông, ngày hội toàn dân đi bầu cử.

Đặng Đình Tính (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh)
http://dangcongsan.vn