Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.News.wpHienThiTinNoiBatBauCu, TVPortal.Publishing.News, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0f86d0c805b9c785 could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: a8587e9f-91bb-50ef-a569-e9c1402e581e.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.News.wpHienThiTinNoiBatBauCu, TVPortal.Publishing.News, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0f86d0c805b9c785 could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

Thừa Thiên Huế: Cử tri đi bầu đạt 99,99 %

23/05/2011

Tính đến 19 giờ ngày 22/5/2011, toàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã kết thúc công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016, với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,99 %.

Tính đến 19 giờ ngày 22/5/2011, toàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã kết thúc công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016, với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,99 %.

Thừa Thiên Huế có 1 thành phố, 1 thị xã và 7 huyện với 998 tổ bầu cử. Tổng số cử tri trong toàn tỉnh là 790.190 người (cử tri nam: 384.462 người, cử tri nữ: 405.728 người). Kết thúc bầu cử, số cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 790.118 người, chiếm tỷ lệ 99,99%. Trong đó, Phong Điền là huyện hoàn thành việc bỏ phiếu sớm nhất (đạt tỷ lệ 100% vào lúc 15 giờ); sau đó là Thị xã Hương Thủy (đạt tỷ lệ 100% vào lúc 17 giờ); huyện Quảng Điền (đạt tỷ lệ 100% vào lúc 18 giờ 30). Các địa phương còn lại đều có tỷ lệ cử tri đi bầu cao, cụ thể: Hương Trà đạt 99,999%; Phú Vang đạt 99,998%; Phú Lộc đạt 99,995%; Nam Đông đạt 99,993%; thành phố Huế đạt 99,970%. Riêng A Lưới là địa phương hoàn thành việc bỏ phiếu muộn nhất vào lúc 19 giờ với tỷ lệ 99,999%.

Theo đánh giá của Ủy ban bầu cử tỉnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 tại tỉnh Thừa Thiên Huế đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thành công tốt đẹp

 

Trần Hữu Thùy Giang
http://dangcongsan.vn