Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.News.wpHienThiTinNoiBatBauCu, TVPortal.Publishing.News, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0f86d0c805b9c785 could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 21c5859f-0167-50ef-a569-ea882b6b5684.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.News.wpHienThiTinNoiBatBauCu, TVPortal.Publishing.News, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0f86d0c805b9c785 could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

Hà Nội gặp mặt ứng cử viên đại biểu QH và HĐND

29/04/2011

Trong 2 ngày (27 và 28/4), Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội tổ chức gặp mặt các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIII và ứng cử viên  Hội đồng Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2011-2016.

Trong 2 ngày (27 và 28/4), Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội tổ chức gặp mặt các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIII và ứng cử viên  Hội đồng Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2011-2016.

Tại buổi gặp mặt, bà Ngô Thị Doãn Thanh, Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội cho biết: Sau hội nghị hiệp thương lần 3, một số ứng cử viên có đơn xin rút nên danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá XIII còn 50 người và danh sách những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2011-2016 còn 156 người.

Đến nay, Ủy ban bầu cử thành phố có quyết định chính thức để phân bổ các ứng cử viên về 30 đơn vị bầu cử trên địa bàn Thủ đô. Những ứng cử viên được lựa chọn đều là những người đủ tiêu chuẩn, tiêu biểu, được cử tri nơi công tác, nơi cư trú tín nhiệm giới thiệu, vừa bảo đảm cơ cấu thành phần, vừa bảo đảm khả năng, trách nhiệm, đảm nhận chức năng, nhiệm vụ và vai trò của người đại biểu nhân dân.

Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội đã chỉ đạo ban bầu cử, cấp ủy đảng, mặt trận tổ quốc các cấp thời gian tới tổ chức tốt hội nghị tiếp xúc cử tri để những người ứng cử thực hiện quyền vận động bầu cử.

Đặc biệt địa điểm, thời gian diễn ra hội nghị tiếp xúc cử tri phải được thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để đông đảo cử tri quan tâm đến dự, tránh tình trạng chỉ mời đại diện cử tri.

Theo quy định thời gian tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử diễn ra từ ngày 3/5 - 18/5. Sau thời gian này, người ứng cử có thể thực hiện những hình thức vận động bầu cử khác theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội chỉ đạo ban mặt trận cơ sở phối hợp với tổ dân phố tổ chức cho cử tri mạn đàm tiểu sử ứng cử viên đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp để cử tri có đủ thông tin lựa chọn người tiêu biểu nhất vào cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước và địa phương.

Tại các buổi gặp mặt, Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội đã hướng dẫn những ứng cử viên đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân xây dựng chương trình hành động trình bày trước cử tri và vận động bầu cử trên các phương tiện thông tin đại chúng. UBND thành phố Hà Nội báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế xã hội của Thủ đô thời gian qua để các ứng cử viên có thêm thông tin xây dựng những chương trình hành động sát với tình hình thực tế./.

Văn Hải

Nguồn: VOV