Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.News.wpHienThiTinNoiBatBauCu, TVPortal.Publishing.News, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0f86d0c805b9c785 could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 54c3859f-21b0-50ef-86e9-40cf56d12ce0.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.News.wpHienThiTinNoiBatBauCu, TVPortal.Publishing.News, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0f86d0c805b9c785 could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

Phiên họp thứ Ba của Tiểu ban chỉ đạo bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong công tác bầu cử

23/04/2011

Chiều 22.4, tại Hà Nội, Tiểu ban chỉ đạo bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trong công tác bầu cử ĐBQH Khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 đã họp Phiên thứ Ba.

Chiều 22.4, tại Hà Nội, Tiểu ban chỉ đạo bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trong công tác bầu cử ĐBQH Khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 đã họp Phiên thứ Ba.

 

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch QH, Trưởng tiểu ban Huỳnh Ngọc Sơn chủ trì Phiên họp.

 

Theo đánh giá của Tiểu ban chỉ đạo bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong công tác bầu cử ĐBQH Khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, do có sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, trong đó, nòng cốt là lực lượng công an, quân đội, tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên phạm vi cả nước cơ bản được giữ vững và ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các hoạt động chuẩn bị cho cuộc bầu cử theo đúng tiến độ quy định của luật và hướng dẫn của Hội đồng bầu cử. Tuy nhiên, dự báo trong thời gian tới, tình hình an ninh, trật tự sẽ có những diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch, các phần tử chống đối sẽ gia tăng hoạt động chống phá, kích động người dân không tham gia bầu cử; tình hình đình công, khiếu kiện đông người, vượt cấp sẽ gay gắt hơn, không loại trừ khả năng tại một số địa phương và cơ sở sẽ xuất hiện điểm nóng về khiếu kiện... Tiểu ban đề nghị: Bộ Công an, Bộ Quốc phòng tiếp tục chỉ đạo lực lượng công an, quân đội tại các địa phương; chủ động nắm vững, nắm chắc và thật khách quan tình hình an ninh trật tự trên địa bàn để kịp thời xử lý. Đặc biệt, cần làm tốt công tác tuyên truyền về ý nghĩa của ngày bầu cử cũng như nghĩa vụ và trách nhiệm của chính người dân trong việc tham gia bầu cử để lựa chọn người đại diện tại cơ quan quyền lực nhà nước. Các địa phương, nhất là các địa phương vùng sâu, vùng xa, miền núi cần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, kịp thời tuyên truyền giải thích để người dân hiểu rõ các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước để người dân thực sự thoải mái, tin tưởng và yên tâm đi bỏ phiếu.

 

P. Thúy
http://daibieunhandan.vn