Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.News.wpHienThiTinNoiBatBauCu, TVPortal.Publishing.News, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0f86d0c805b9c785 could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 0a04649f-31b7-50ef-86e9-49be67acbd10.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.News.wpHienThiTinNoiBatBauCu, TVPortal.Publishing.News, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0f86d0c805b9c785 could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

Kỳ họp thứ 3 Uỷ ban Bầu cử tỉnh Lạng Sơn

22/04/2011

Cử tri đã lập danh sách 90 người tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh.

Cử tri đã lập danh sách 90 người tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh

 

Sáng 20/4, Uỷ ban Bầu cử tỉnh Lạng Sơn tổ chức kỳ họp thứ 3 nhằm đánh giá tình hình triển khai cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp và kết quả hiệp thương lần thứ 3 lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; chuẩn bị công bố danh sách những người ứng cử.

 

Sau kỳ họp thứ 2 của Uỷ ban Bầu cử đến nay, công tác chuẩn bị bầu cử tỉnh Lạng Sơn tiếp tục có nhiều cách làm sáng tạo. Kết quả hiệp thương lần thứ 3 đã chốt danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội tại tỉnh Lạng Sơn gồm 10 ứng cử viên.

 

Kết quả lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đã nhất trí lập danh sách 90 người tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tất cả các bước thực hiện đều tuân thủ nghiêm túc, đúng luật, đảm bảo sự nhất trí, thống nhất cao giữa các cơ quan đảng, chính quyền và Mặt trận tổ quốc.

 

Tại cuộc họp của Uỷ ban Bầu cử tỉnh Lạng Sơn sáng 20/4, các đại biểu cho ý kiến về việc phân bổ các ứng cử viên về các đơn vị bầu cử, định hướng cơ cấu để cử chi lựa chọn.

 

Ông Sầm Đức Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn nói: “Về cơ cấu đại biểu HĐND, trong đó có đại biểu nữ, đại biểu trẻ, ngay quá trình đầu tiên chuẩn bị, thường trực HĐND từ tỉnh đến cấp xã đều đã dự kiến được cơ cấu thành phần số lượng của đại biểu HĐND của cấp mình. Quá trình hiệp thương của MTTQ các cấp đã đảm bảo được tỷ lệ Trung ương quy định”./.

 

Việt Cường
http://vov.vn