Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.News.wpHienThiTinNoiBatBauCu, TVPortal.Publishing.News, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0f86d0c805b9c785 could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 0501649f-511c-50ef-86e9-44d0a95b37f9.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.News.wpHienThiTinNoiBatBauCu, TVPortal.Publishing.News, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0f86d0c805b9c785 could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

An Giang: Hiệp thương lần ba lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016

21/04/2011

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ Ba để lập danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH Khóa XIII và những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011 -2016.

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ Ba để lập danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH Khóa XIII và những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011 -2016.

Ngay sau hội nghị hiệp thương lần thứ Hai, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ các xã, thị trấn trong tỉnh đã tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 14 người ứng cử đại biểu Quốc Khóa XIII và 126 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011 -2016. Kết quả, 14/14 ứng viên ĐBQH Khóa XIII được 100% cử tri tín nhiệm; 126/126 ứng viên đại biểu HĐND tỉnh được cử tri tín nhiệm với tỷ lệ cao (từ 90 đến 100%). Ngay sau hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, có 01 ứng viên ĐBQH và 09 ứng viên đại biểu HĐND có đơn xin rút khỏi danh sách. Trên cơ sở kết quả lấy phiếu tín nhiệm của cử tri, với sự nhất trí cao (100%) đại biểu dự hội nghị hiệp thương lần thứ Ba đã nhất trí giới thiệu 13 người tham gia ứng cử ĐBQH Khóa XIII và 115 người tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011 -2016 (02 người do hội nghị nhất trí 100% không đưa vào danh sách).

Trương Thanh Phong - Uỷ ban MTTQ tỉnh An Giang