Bà Rịa Vũng Tàu: Tiếp nhận hồ sơ và danh sách chính thức những người ứng cử

20/04/2011

Chiều 18-4, Ủy ban bầu cử tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (BRVT) đã tiếp nhận hồ sơ và danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011 – 2016 do Ủy ban MTTQVN tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu bàn giao.

Chiều 18-4, Ủy ban bầu cử tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (BRVT) đã tiếp nhận hồ sơ và danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011 – 2016 do Ủy ban MTTQVN tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu bàn giao.

Trước đó, Ủy ban MTTQVN tỉnh BRVT đã tiến hành 5 bước của quy trình hiệp thương theo đúng quy trình, thời gian, luật định. Hội nghị hiệp thương lần thứ ba đã thỏa thuận danh sách chính thức 8 ứng cử viên của tỉnh BRVT ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và 70 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Lương Lan
http://dangcongsan.vn/