Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.News.wpHienThiTinNoiBatBauCu, TVPortal.Publishing.News, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0f86d0c805b9c785 could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: a4b36d9f-e1dd-50ef-86e9-42913ad84752.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.News.wpHienThiTinNoiBatBauCu, TVPortal.Publishing.News, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0f86d0c805b9c785 could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

Giao ban trực tuyến công tác bầu cử ĐBQH, HĐND

19/04/2011

Các bộ, ngành ở Trung ương đã bám sát tiến độ triển khai công tác bầu cử theo thẩm quyền được Thủ tướng Chính phủ phân công; các địa phương đã khẩn trương chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền cho cuộc bầu cử bằng nhiều hình thức trên các phương tiện thông tin đại chúng, tại các tuyến đường phố, khu dân cư.

Các bộ, ngành ở Trung ương đã bám sát tiến độ triển khai công tác bầu cử theo thẩm quyền được Thủ tướng Chính phủ phân công; các địa phương đã khẩn trương chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền cho cuộc bầu cử bằng nhiều hình thức trên các phương tiện thông tin đại chúng, tại các tuyến đường phố, khu dân cư.

 

Đây là đánh giá của Bộ Nội vụ tại Hội nghị giao ban trực tuyến về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 với các tỉnh, thành phố trong cả nước tại 8 điểm cầu gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Nghệ An, Yên Bái, Thái Nguyên, tổ chức ngày 18/4.

 

Theo Bộ Nội vụ, trong phạm vi thẩm quyền, Bộ đã tổ chức 3 hội nghị giao ban công tác bầu cử ngành Nội vụ với các cơ quan Trung ương, Sở Nội vụ, Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố để đánh giá tình hình triển khai các bước công việc, phối hợp với Ban công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn, trả lời các địa phương về những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong tổ chức bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp.

 

Nhằm chuẩn bị kỹ lưỡng cho công tác tổ chức bầu cử tại các tỉnh, thành phố, Bộ đã lập kế hoạch, phối hợp với các địa phương tổ chức tập huấn công tác bầu cử đối với các thành viên của tổ chức phụ trách bầu cử trong cả nước theo địa bàn và khu vực từ 21 đến 28/4.

 

Bộ đã hoàn thành việc soạn thảo, in ấn và phát hành đến 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cuốn sách “Hỏi - Đáp về bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016” để phục vụ công tác thực hiện bầu cử ở các địa phương và các tổ chức phụ trách bầu cử.

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chỉ đạo Tổng cục Thống kê cung cấp số liệu dân số đến hết ngày 31/12/2010 để làm căn cứ tính số lượng đại biểu ở mỗi đơn vị hành chính. Các Bộ Thông tin và Truyền thông, Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Quốc phòng, Công an đã tổ chức các hội nghị tập huấn, triển khai công tác bầu cử, có các phương án đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

 

Đến ngày 17/4, 63 tỉnh, thành phố đã thành lập tại mỗi khu vực bỏ phiếu một tổ bầu cử. Theo tổng hợp sơ bộ, cả nước dự kiến thành lập khoảng 93.800 tổ bầu cử, trong đó có trên một nửa số khu vực bỏ phiếu có thành viên Ban bầu cử kiêm nhiệm vụ Tổ bầu cử. Sau khi hoàn thành tổ chức 4 bước của quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, từ ngày 13 đến 17/4, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 63 tỉnh, thành phố đã thực hiện bước năm của quy trình hiệp thương, tổ chứ Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội ở địa phương.

 

Các tỉnh, thành phố đã trình Chính phủ phê chuẩn danh sách 1.045 đơn vị bầu cử và 3.832 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh. Trong đó có 7 đơn vị bầu cử một đại biểu cấp tỉnh, 30 đơn vị bầu cử của 14 tỉnh, thành phố bố trí bầu 2 đại biểu, còn lại 1.014 đơn vị bầu cử bầu từ 3-5 đại biểu.

 

Các cấp chính quyền địa phương đã ấn định số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân của từng đơn vị hành chính, số lượng các đơn vị và số đại biểu được bầu của từng đơn vị bầu cử theo quy định của Luật. Theo báo cáo của 62/63 tỉnh, thành phố đã ấn định 21.090 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện; 275.905 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã.

 

Trao đổi ý kiến về công tác chuẩn bị, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Lê Quốc Cường cho biết thành phố đã thành lập tiểu ban tuyên truyền với 18 sở, ban, ngành. Đến nay, 100% các sở, ban, ngành, quận, huyện triển khai tốt công việc.

 

Xung quanh những vướng mắc về công tác chuẩn bị, ông Cường đề nghị sau khi kết thúc hiệp thương vòng 3, các cơ quan Trung ương sớm có danh sách phân bổ đại biểu Trung ương ứng cử tại địa phương về các tỉnh, thành phố để đảm bảo cho việc bố trí vào các đơn vị bầu cử.

 

Việc in ấn các tài liệu về các đại biểu Trung ương rất phức tạp, nếu không phân bổ về sớm sẽ phải làm ngày, làm đêm và trên thực tế từ ngày 10/2 đến nay, Sở này hầu như không được nghỉ ngày chủ nhật. Luật quy định thời gian quá chặt nên đối với những thành phố lớn việc triển khai là rất khó.

 

Bên cạnh đó, ông Cường cũng cho rằng Điều 46 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội quy định số dư đại biểu chưa chặt chẽ, Luật quy định nếu bầu 3 thì số dư là 2, nhưng bầu 2, bầu 1 thì lại không quy định số dư cụ thể, vì thế số dư đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân không tương quan.

 

Tại hội nghị, đại biểu các tỉnh Đồng Nai, Gia Lai, Cần Thơ, Đà Nẵng đề nghị các văn bản hướng dẫn liên quan đến công tác bầu cử của Hội đồng bầu cử giải thích rõ hơn về việc có được kết thúc sớm hơn 19 giờ khi 100% cử tri đã đi bầu cử không; các biểu mẫu, trang trí địa điểm bỏ phiếu, khẩu hiệu tuyên truyền bầu cử được thực hiện như thế nào; kinh phí cho công tác bầu cử; người có quyền đi bầu, danh sách cử tri…

 

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Hữu Thắng cũng đề nghị Ban công tác đại biểu Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chuẩn bị danh sách đại biểu Quốc hội Trung ương ứng cử ở địa phương càng sớm càng tốt và tránh có sự thay đổi.

 

Theo ông Trịnh Sao Mai, Phó Vụ trưởng Vụ công tác đại biểu (Văn phòng Quốc hội): Hội đồng bầu cử đã ban hành trên 40 văn bản hướng dẫn về điều chỉnh cơ cấu đại biểu, cách tính số đại biểu, hòm phiếu, các biểu mẫu thống kê… 8 tỉnh tiến hành bầu sớm và 1 tỉnh lùi ngày bầu cử.

 

Thời gian tới, các cơ quan Trung ương và các cấp chính quyền địa phương tập trung chuẩn bị cho việc công bố danh sách những người ứng cử theo từng đơn vị bầu cử; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và mọi tầng lớp nhân dân hiểu và nhận thức sâu sắc về ý nghĩa chính trị của cuộc bầu cử, tích cực tham gia bầu cử; tăng cường công tác tiếp xúc cử tri của những người ứng cử đại biểu Quốc hội và người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp.

 

Các bộ, ngành, địa phương cũng chuẩn bị tốt các điều kiện vật chất, kỹ thuật cho cuộc bầu cử như in ấn danh sách và tiểu sử người ứng cử sau khi lập danh sách và công bố chính thức người ứng cử; in ấn thẻ cử tri; phiếu bầu cử; khắc dấu tổ bầu cử; chuẩn bị hòm phiếu…/.

 

Chu Thanh Vân
http://www.vietnamplus.vn