Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.News.wpHienThiTinNoiBatBauCu, TVPortal.Publishing.News, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0f86d0c805b9c785 could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 49b16d9f-41eb-50ef-86e9-42416e561670.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.News.wpHienThiTinNoiBatBauCu, TVPortal.Publishing.News, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0f86d0c805b9c785 could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

Hà Nội, Hải Dương lập danh sách chính thức các ứng cử viên ĐBQH và ĐB HĐND nhiệm kỳ 2011-2016

17/04/2011

* Tại Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 bầu cử ĐB HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2011-2016, 100% đại biểu tham dự biểu quyết thống nhất danh sách chính thức 158 ứng cử viên ĐB HĐND thành phố, trong đó có 2 người tự ứng cử.

Ngày 16.4, TP Hà Nội và tỉnh Hải Dương đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 lập danh sách chính thức ứng cử viên ĐBQH Khóa XIII và ĐB HĐND tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2011- 2016.

* Tại Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 bầu cử ĐB HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2011-2016, 100% đại biểu tham dự biểu quyết thống nhất danh sách chính thức 158 ứng cử viên ĐB HĐND thành phố, trong đó có 2 người tự ứng cử. Trong tổng số người được giới thiệu có 56 ứng cử viên là nữ ( chiếm 35,4%), 21 ứng cử viên trẻ dưới 35 tuổi ( 13,29%), 23 ứng cử viên ngoài đảng (14,55%). Tất cả 158 ứng cử viên đều có trình độ đại học, trong đó có 26 ứng cử viên có học vị tiến sỹ (16,5%); 37 ứng cử viên có học vị thạc sỹ (23,4%).

Hội nghị cũng đã biểu quyết với tỷ lệ 48/54 (chiếm 88,88 %) đưa ra ngoài danh sách chính thức 24 ứng cử ĐB HĐND thành phố, trong đó có 17 ứng cử viên xin rút; 2 người tín nhiệm của cử tri nơi cư trú dưới 50% và 5 người chưa gương mẫu thực hiện chính sách, pháp luật. Có 6 đại biểu tham dự Hội nghị đề nghị đưa ứng cử viên Lê Thị Minh Châu, sinh năm 1952, chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Nhựa y tế MEDIPLAST, Ủy viên BCH Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Hà Nội vào danh sách chính thức ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2011-2016.

* Tại Hải Dương 100% đại biểu dự hội nghị đã nhất trí với danh sách chính thức 90 người ứng cử ĐB HĐND tỉnh Hải Dương Khóa XV và cũng đồng ý cho rút 11 người. 100% ứng cử viên được cử tri tín nhiệm cao, có nhận xét tốt, đủ tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử ĐB HĐND cấp tỉnh. Trong số 90 người ứng cử chính thức thì tỷ lệ nữ chiếm 32,2 % (29/90), người ngoài đảng chiếm 20% (18/90) và người trẻ tuổi dưới 35 (chiếm 16,7%) (15/90). Nhiệm kỳ này, tỉnh Hải Dương có 13 đơn vị bầu cử HĐND tỉnh, trong đó TP Hải Dương có 2 điểm. Dựa trên số dân hơn 1,7 triệu người, số ĐB HĐND tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2011- 2016 được bầu là 64 người. 

(Theo TTXVN)