Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.News.wpHienThiTinNoiBatBauCu, TVPortal.Publishing.News, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0f86d0c805b9c785 could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 62ae6d9f-4113-50ef-a569-e77918eba634.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.News.wpHienThiTinNoiBatBauCu, TVPortal.Publishing.News, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0f86d0c805b9c785 could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

Hiệp thương lần thứ ba lập danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu Quốc hội khoá XIII.

15/04/2011

Chiều ngày 15 tháng 4 năm 2011, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để để lập danh sách chính thức  những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII (nhiệm kỳ 2011 – 2000).

Chiều ngày 15 tháng 4 năm 2011, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để để lập danh sách chính thức  những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII (nhiệm kỳ 2011 – 2000).

Dự hội nghị có các đòng chí trong Uỷ ban Bầu cử tỉnh, thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo các tổ chức thành viên, đại diện Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ của 9 huyện, thành phố, thị xã đã về dự. Đồng chí Nguyên Thanh Tùng, Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch Uỷ ban bầu cử tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã báo cáo kết quả việc lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi công tác (hoặc nơi làm việc) đối với người tự ứng cử và nhận xét tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII, dự kiến danh sách những người do Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc Hội khóa XIII.

Sau khi thảo luận và biểu quyết bằng hình thức giơ tay, Hội nghị hiệp thương đã thống nhất lập danh sách chính thức 08 người do Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Tỉnh Thái Nguyên giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII (nhiệm kỳ 2011 – 2016).

 

Lê Huy Thăng

Ban Tổ chức- Tuyên giáo, UB MTTQ tỉnh Thái Nguyên