Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.News.wpHienThiTinNoiBatBauCu, TVPortal.Publishing.News, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0f86d0c805b9c785 could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: a0b26d9f-2173-50ef-a569-ea2e3c3885c9.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.News.wpHienThiTinNoiBatBauCu, TVPortal.Publishing.News, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0f86d0c805b9c785 could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

Hà Nội: Đẩy mạnh công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện sai phạm liên quan đến công tác bầu cử

13/04/2011

Chiều 8/4, dưới sự chủ trì của đồng chí Ngô Thị Doãn Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND Thành phố, Ủy ban Bầu cử (UBBC) Thành phố Hà Nội họp phiên thứ năm kiểm điểm công tác và triển khai nhiệm vụ tiếp theo.

Chiều 8/4, dưới sự chủ trì của đồng chí Ngô Thị Doãn Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND Thành phố, Ủy ban Bầu cử (UBBC) Thành phố Hà Nội họp phiên thứ năm kiểm điểm công tác và triển khai nhiệm vụ tiếp theo.

Đến thời điểm này, Hà Nội đã hoàn thành công tác tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cấp thành phố. Riêng đối với 41 người được cơ quan, tổ chức giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII đều đạt sự tín nhiệm cao, trong đó có 39 người đạt 100% cử tri tín nhiệm. Trong số 30 người tự ứng cử có 3 người có đơn xin rút trước khi tổ chức lấy ý kiến cử tri. Kết quả cụ thể, có 7 người đạt tín nhiệm 100%, 5 người đạt từ 70-90%, 2 người đạt từ 50-70% và có 13 người đạt dưới 50% cử tri tín nhiệm.

Tính đến ngày 8/4, 174/182 người ứng cử đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội đã được lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, trong đó có 3 người tự ứng cử có phiếu tín nhiệm dưới 50%. Các đại biểu do các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu đều đạt tín nhiệm cao. Trước đó, đã có 8 người có đơn xin rút khỏi danh sách. Ở cấp huyện, trong số 1.961 người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, đã có 47 đơn xin rút, 1.861 trường hợp đã hoàn thành lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, còn 53 trường hợp đang tiếp tục thực hiện. Trong số các trường hợp đã lấy ý kiến cử tri, có 7 người đạt tín nhiệm dưới 50%. Ở cấp xã, trong số 27.686 người ứng cử đại biểu HĐND (219 người tự ứng cử), đã có 160 trường hợp xin rút, 26.024 trường hợp đã hoàn tất việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, trong đó có 76 người đạt tín nhiệm dưới 50%.

Trên địa bàn thành phố hiện nay có 10 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội; 30 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp thành phố; 273 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, 4.250 đơn vị cấp xã được chia thành 4.795 khu vực bỏ phiếu. Sở Nội vụ cũng đã cấp phát cho các Uỷ ban bầu cử quận, huyện, thị xã 25.000 bộ danh sách cử tri, 5,5 triệu thẻ cử tri và sách hỏi đáp về công tác bầu cử.

UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành các quyết định thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2011-2016 ở 30 đơn vị đúng quy định về tiến độ. Sở Nội vụ đã cấp phát cho các UBBC quận, huyện, thị xã: 25.000 bộ danh sách cử tri, 5,5 triệu thẻ cử tri và sách hướng dẫn tổ chức bầu cử. UBBC các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn cũng đã công bố danh sách các đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp mình. Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện là 273 đơn vị, cấp xã là 4.250 đơn vị. UBND các xã, phường, thị trấn đã trình UBND các quận, huyện, thị xã phê chuẩn khu vực bỏ phiếu với tổng số 4.795 khu vực. UBND cấp huyện và cấp xã cũng đã hoàn thành ban hành các quyết định thành lập các ban bầu cử.

Chủ tịch UBBC Ngô Thị Doãn Thanh kết luận phiên họp

Sau khi nghe báo cáo về tiến độ triển khai công tác bầu cử, đồng chí Ngô Thị Doãn Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBBC thành phố Hà Nội khẳng định, các bước công việc về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2011-2016 đã được UBBC các cấp triển khai khẩn trương, đảm bảo đúng tiến độ, đúng quy định của pháp luật.

Đồng chí Ngô Thị Doãn Thanh lưu ý các thành viên trong quá trình làm nhiệm vụ phải quán triệt sâu sắc nguyên tắc đúng luật trong bầu cử, bên cạnh các nguyên tắc dân chủ, an toàn, tiết kiệm. Đồng thời yêu cầu UBBC các quận, huyện, thị xã tổ chức kiểm tra công tác bầu cử tại phường, xã, thị trấn nghiêm túc để kịp thời giải quyết vướng mắc hay ngăn chặn sai luật nếu có.

Đồng chí Ngô Thị Doãn Thanh lưu ý, trong đợt kiểm tra về công tác bầu cử tới đây, các trưởng đoàn phải chú ý kiểm tra công tác chỉ đạo công tác bầu cử ở các phường, xã, thị trấn. Ủy ban MTTQ thành phố cần hướng dẫn thật cụ thể về quy trình tổ chức Hội nghị hiệp thương lần 3 đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, đủ số dư theo quy định, chậm nhất đến ngày 17/4 phải hoàn thành để lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử đại biểu HĐND các cấp... Sở Nội vụ có trách nhiệm tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử, tập trung vào nghiệp vụ lập danh sách cử tri và nghiệp vụ thực hiện trong ngày bầu cử như cách sử dụng biên bản, cách kiểm phiếu... Đặc biệt Tiểu ban chỉ đạo, giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2011-2016 cần giải quyết dứt điểm, có kết luận rõ ràng về các đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử. Chậm nhất vào ngày 12/4 phải tiến hành xong việc xác minh và trả lời các vụ việc mà cử tri nêu lên đối với người ứng cử.

Thu Hà

Nguồn: http://dangcongsan.vn