Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.News.wpHienThiTinNoiBatBauCu, TVPortal.Publishing.News, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0f86d0c805b9c785 could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: baae6d9f-e1f0-50ef-86e9-459dec8f4456.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.News.wpHienThiTinNoiBatBauCu, TVPortal.Publishing.News, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0f86d0c805b9c785 could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

Bảo đảm tiến độ và nội dung công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử

04/04/2011

Sáng 1/4, tại Văn phòng Quốc hội, Tiểu ban Chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016  tổ chức họp giao ban thường kỳ.

Sáng 1/4, tại Văn phòng Quốc hội, Tiểu ban Chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016  tổ chức họp giao ban thường kỳ. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền chủ trì cuộc họp.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên phát biểu tại cuộc họp.

Theo báo cáo công tác tháng 3/2011 của Tiểu ban Chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016 (sau đây gọi tắt là Tiểu ban Tuyên truyền) trình bày tại cuộc họp, công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016 trong thời gian qua đã được tiến hành khẩn trương, chu đáo, với nhiều hình thức phong phú, đa dạng.

Tiểu ban Tuyên truyền đã kiện toàn bộ máy giúp việc Tiểu ban, tổ chức khai trương Website về bầu cử; xây dựng phương thức về việc tổ chức họp giao ban hàng tuần; đôn đốc các Bộ, ngành gửi kế hoạch tuyên truyền cuộc bầu cử; trả lời phỏng vấn trên báo chí, tổ chức cung cấp thông tin về diễn tiến của quá trình chuẩn bị bầu cử cho các cơ quan thông tấn, báo chí; tiếp tục triển khai việc biên soạn và chỉnh lý các tài liệu tuyên truyền cuộc bầu cử, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn báo chí tuyên truyền về bầu cử.

Từ nay đến ngày 20/4, Tiểu ban Tuyên truyền sẽ phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông..., tiếp tục định hướng công tác thông tin, tuyên truyền nhằm bảo đảm thông tin kịp thời, chính xác về cuộc bầu cử, tiếp tục triển khai các hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên về bầu cử; hoàn chỉnh các tài liệu tuyên truyền về cuộc bầu cử (sách, tờ rơi...) và tổ chức phát hành đến các cơ quan, tổ chức hữu quan; tiếp tục triển khai các hoạt động tuyên truyền, phối hợp với các cơ quan hữu quan để cung cấp thông tin kịp thời cho các cơ quan thông tấn, báo chí về các hoạt động của Hội đồng bầu cử, các bước tiếp theo của qui trình hiệp thương; tham gia các đoàn giám sát và kiểm tra một số địa phương về tình hình, kế hoạch triển khai công tác thông tin, tuyên truyền theo tiến trình của cuộc bầu cử...

Sau khi nghe báo cáo của các ban, ngành, cơ quan thành viên Tiểu ban Tuyên truyền, phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền ghi nhận những cố gắng và kết quả đạt được trong công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử thời gian qua. Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý các ban ngành, cơ quan thành viên Tiểu ban Tuyên truyền cần xác định công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử là một nhiệm vụ trọng tâm cần được chú trọng đối với tất cả các phương tiện truyền thông cả ở Trung ương và địa phương. Công tác thông tin, tuyên truyền cần phản ánh toàn diện các hoạt động của cuộc bầu cử, bảo đảm thực hiện đúng tiến độ và nội dung công tác thông tin, tuyên truyền theo kế hoạch đã đề ra. Cũng tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên đã chỉ đạo, cho ý kiến giải quyết một số vấn đề trong công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử thời gian tới./.

Thái Dương

Nguồn: http://dangcongsan.vn