Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.News.wpHienThiTinNoiBatBauCu, TVPortal.Publishing.News, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0f86d0c805b9c785 could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: c8c2859f-b1b2-50ef-a569-e399766e1529.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.News.wpHienThiTinNoiBatBauCu, TVPortal.Publishing.News, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0f86d0c805b9c785 could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan kiểm tra công tác bầu cử tại Quảng Ninh

18/05/2011

Ngày 17/5, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã dẫn đầu đoàn giám sát của Hội đồng bầu cử Trung ương đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại tỉnh Quảng Ninh.

Ngày 17/5, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã dẫn đầu đoàn giám sát của Hội đồng bầu cử Trung ương đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại tỉnh Quảng Ninh.

Đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại một số xã đảo và đơn vị lực lượng vũ trang trong tỉnh, trong đó chú trọng 7 nội dung như việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri; niêm yết danh sách những người ứng cử, danh sách cử tri; các khu vực bỏ phiếu; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân về công tác bầu cử; công tác thông tin tuyên truyền và công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trong cuộc bầu cử...

Tại những đơn vị kiểm tra như xã đảo Ngọc Vừng và các đơn vị lực lượng vũ trang ở huyện đảo Vân Đồn, Phó Chủ tịch nước biểu dương quân và dân nơi đây đã chủ động triển khai công tác chuẩn bị bầu cử một cách khẩn trương, nghiêm túc, đảm bảo thời gian, kế hoạch và nội dung theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương; đánh giá cao công tác tuyên truyền bầu cử của Quảng Ninh với nhiều hình thức đa dạng, phong phú và hiệu quả.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan lưu ý: Từ nay đến ngày diễn ra bầu cử, các địa phương trong tỉnh Quảng Ninh cần dồn sức tăng cường kiểm tra cơ sở vật chất của các điểm bầu cử về hòm phiếu, con dấu, việc niêm yết danh sách cử tri và ứng cử viên... tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các ngư dân về địa phương và đồng bào nhân dân các dân tộc trong tỉnh tích cực tham gia bầu cử để làm sao cho số cử tri đi bầu cử đạt tỷ lệ cao nhất; Các địa phương, nhất là các xã đảo, xã biên giới cần phải có phương án dự phòng để ứng phó với những vấn đề bất trắc xảy ra...

Đến nay, công tác chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ bầu cử trên toàn tỉnh Quảng Ninh đã cơ bản hoàn thành. Qua kiểm tra thực tế tại các địa phương, hầu hết các địa phương đã chuẩn bị rất tốt, nhiều nội dung hoàn thành sớm so với kế hoạch. Đến thời điểm hiện nay, số lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến các ứng cử viên kỳ rất ít. Các nội dung công việc chuẩn bị cho ngày bầu cử đến nay trên địa bàn tỉnh đã sẵn sàng, đảm bảo cho cuộc bầu cử diễn ra đúng luật, an toàn, dân chủ, tiết kiệm ./.

(Theo TTXVN)