Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.News.wpHienThiTinNoiBatBauCu, TVPortal.Publishing.News, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0f86d0c805b9c785 could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 5e557e9f-113b-50ef-a569-e7b568526bfc.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.News.wpHienThiTinNoiBatBauCu, TVPortal.Publishing.News, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0f86d0c805b9c785 could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

Trưởng ban Dân nguyện Trần Thế Vượng kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại Bà Rịa – Vũng Tàu

16/05/2011

Ngày 14.5, Đoàn công tác của Hội đồng bầu cử Trung ương và UBTVQH do Ủy viên UBTVQH, Trưởng ban Dân nguyện Trần Thế Vượng làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác xử lý và giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến cuộc bầu cử ĐBQH Khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 tại Bà Rịa – Vũng Tàu.

Ngày 14.5, Đoàn công tác của Hội đồng bầu cử Trung ương và UBTVQH do Ủy viên UBTVQH, Trưởng ban Dân nguyện Trần Thế Vượng làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác xử lý và giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến cuộc bầu cử ĐBQH Khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 tại Bà Rịa – Vũng Tàu.

Trong quá trình chuẩn bị bầu cử, Ủy ban bầu cử tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã nhận được 47 đơn khiếu nại, tố cáo, trong đó, có 46 đơn, thư có nội dung không liên quan trực tiếp đến các ứng cử viên cũng như quy trình bầu cử. Các đơn thư này đã được Ủy ban bầu cử tỉnh phân loại, hướng dẫn người dân chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Đoàn công tác của Hội đồng bầu cử Trung ương đánh giá, Bà Rịa – Vũng Tàu đã làm tốt và làm đúng các quy trình về bầu cử, không để xảy ra sai sót lớn, ảnh hưởng tới cuộc bầu cử. Ủy ban bầu cử tỉnh đã kiểm tra, đánh giá cẩn trọng, kỹ lưỡng về tiểu sử, quá trình công tác của các ứng cử viên, bảo đảm các ứng cử viên ĐBQH và ứng cử viên HĐND các cấp trong danh sách chính thức đều bảo đảm tiêu chuẩn, đủ đức, đủ tài. Đoàn công tác lưu ý, bên cạnh việc giải quyết thấu đáo các khiếu nại của người dân, Ủy ban bầu cử tỉnh cần đánh giá tình hình, dự báo và có phương án xử lý các tình huống phức tạp về khiếu nại, tố cáo, nhất là đối với những vụ việc khiếu kiện tập thể, kéo dài lâu nay có thể ảnh hưởng tới cuộc bầu cử.

MD

Nguồn: daibieunhandan.vn