Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.News.wpHienThiTinNoiBatBauCu, TVPortal.Publishing.News, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0f86d0c805b9c785 could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: f6a3a59f-213d-50ef-a569-eee3465e879b.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.News.wpHienThiTinNoiBatBauCu, TVPortal.Publishing.News, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0f86d0c805b9c785 could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

Đoàn công tác của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam giám sát công tác bầu cử tại tỉnh Thái Bình

16/05/2011

Trong các ngày từ 13-14/5, Đoàn công tác của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đi giám, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 tại tỉnh Thái Bình do đồng chí Nguyễn Lam, phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm Trưởng đoàn.

Trong các ngày từ 13-14/5, Đoàn công tác của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đi giám, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 tại tỉnh Thái Bình do đồng chí Nguyễn Lam, phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm Trưởng đoàn.

Công tác bầu cử ở tỉnh Thái bình được các tầng lớp nhân trong tỉnh phấn khởi, tin tưởng, tích cực tham gia các hoạt động do Uỷ ban bầu cử và Măt trận tổ quốc tổ chức, nhất là tham gia giới thiệu người để Mặt trận Tổ quốc các cấp hiệp thương giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, kỳ vọng vào cuộc bầu cử lần này nên nhiều nơi nhân dân bầy tỏ quan điểm rõ ràng trong việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã. Thái Bình là một trong những địa phương có những cách làm hay trong công tác tuyên truyền cho ngày bầu cử, như xây dựng những tiểu phẩm vui với nội dung tuyên truyền cho ngày bầu cử, được đưa trên các phương tiện thông tin đại chúng; công tác tập huấn rất được chú trọng.

Tại buổi làm việc với Hội đồng bầu cử và Mặt trận tỉnh Thái Bình, Phó Chủ tịch Nguyễn Lam đã biểu dương: Uỷ ban bầu cử và Mặt trận Tổ quốc Tỉnh đã có tinh thần chủ động, tích cực trong công tác triển khai chuẩn bị tốt cho công tác bầu cử theo đúng Luật Bầu cử và hướng dẫn của Hội đồng bầu cử Trung ương. Tỉnh  cần quan tâm chăm lo tốt các đối tượng chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, những đối tượng đi làm ăn xa. Cần xác định những đơn thư, vụ việc cụ thể, giải quyết dứt điểm những khiếu kiện, đặc biệt là công tác đảm bảo an ninh cho ngày bầu cử, quan tâm hơn nữa đến công tác vận động, tuyên truyền để mọi người ý thức được trách nhiệm quyền, nghĩa vụ đối với công tác bầu cử, phát huy dân chủ để người dân tham gia xây dựng hệ thống chính quyền cơ sở, biến cuộc bầu cử thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân.

Nguyễn Đức Sơn

Nguồn: mattran.org.vn