Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.News.wpHienThiTinNoiBatBauCu, TVPortal.Publishing.News, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0f86d0c805b9c785 could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: c988909f-b1ca-50ef-86e9-4c2f1bc86a7d.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.News.wpHienThiTinNoiBatBauCu, TVPortal.Publishing.News, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0f86d0c805b9c785 could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

Giám sát công tác bầu cử tại 4 tỉnh An Giang, Hậu Giang, Cà Mau, Sóc Trăng

16/05/2011

Từ ngày 8 đến 14 /5/2011, Đoàn giám sát số 8 của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do chí đồng chí Trần Hoàng Thám- Phó Chủ tịch làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác bầu cử tại các tỉnh An Giang, Hậu Giang, Cà Mau và Sóc Trăng.

Từ ngày 8 đến 14 /5/2011, Đoàn giám sát số 8 của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do chí đồng chí Trần Hoàng Thám- Phó Chủ tịch làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác bầu cử tại các tỉnh An Giang, Hậu Giang, Cà Mau và Sóc Trăng. Ở mỗi địa phương, Đoàn giám sát đã trực tiếp kiểm tra việc tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, nghe Ủy ban bầu cử tỉnh báo cáo tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bầu cử và kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự tại các khu vực bầu cử của địa phương.

Đoàn giám sát nhận thấy, mỗi địa phương đã có sự chuẩn bị tích cực, các bước chuẩn bị triển khai  kịp thời, đảm bảo dân chủ, đúng luật và đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng.

Tại các khu vực tổ chức tiếp xúc cử tri được trang trí đẹp, với nhiều cờ, hoa và các khẩu hiệu tuyên truyền. Danh sách người ứng cử được niêm yết ở nơi thuận lợi để cử tri đọc tìm hiểu về người ứng cử.

Cử tri rất quan tâm chương trình hành động của người ứng cử, mong muốn rằng khi đắc cử thì các đại biểu mạnh dạn tham gia xây dựng các chính sách bình ổn giá, chống lạm phát giúp cho nhân dân có đời sống ổn định; quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn, tạo điều kiện cho bà con vay vốn dài hạn để có thể yên tâm kinh doanh, sản xuất; quan tâm kinh phí hoạt động của các Ban công tác Mặt trận, đoàn thể ở khu dân cư; quan tâm giải quyết bức xúc về  bảo vệ môi trường..v.v...

Đồng chí Trần Hoàng Thám, Phó Chủ tịch Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng đoàn giám sát đã đánh giá cao tính tích cực, chủ động của Ủy ban bầu cử và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố; chia sẻ khó khăn với các địa phương. Đồng thời, đề nghị Ủy ban bầu cử, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, tiếp tục tăng cường các hình thức tuyên truyền về bầu cử, tập huấn cho các tổ bầu cử; tiếp tục tổ chức tốt việc tiếp xúc cử tri, tạo điều kiện cho những người ứng cử được bình đẳng trong vận động bầu cử; chú ý kế hoạch phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự tại các điểm bầu cử,  tổ chức tốt ngày hội bầu cử của nhân dân. Đoàn đã ghi nhận những phản ánh, kiến nghị của địa phương để báo cáo Hội đồng bầu cử Trung ương kịp thời hỗ trợ địa phương.

Công Nguyên

Nguồn: mattran.org.vn