Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.News.wpHienThiTinNoiBatBauCu, TVPortal.Publishing.News, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0f86d0c805b9c785 could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 4e577e9f-b1e2-50ef-86e9-4e0c789a61dc.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.News.wpHienThiTinNoiBatBauCu, TVPortal.Publishing.News, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0f86d0c805b9c785 could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

Kiểm tra công tác tuyên truyền bầu cử tại tỉnh Hậu Giang

14/05/2011

Ngày 13-5-2011, đồng chí Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Bộ Thông tin vàTruyền thông, Ủy viên Tiểu ban Tuyên truyền của Hội đồng bầu cử dẫn đầu Đoàn kiểm tra công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016 đã làm việc với Tiểu ban tuyên truyền bầu cử tỉnh Hậu Giang.

Ngày 13-5-2011, đồng chí Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Bộ Thông tin vàTruyền thông, Ủy viên Tiểu ban Tuyên truyền của Hội đồng bầu cử dẫn đầu Đoàn kiểm tra công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016 đã làm việc với Tiểu ban tuyên truyền bầu cử tỉnh Hậu Giang.

Đồng chí Võ Minh Tâm, Trưởng Tiểu ban tuyên truyền bầu cử tỉnh cho biết, công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016 thực hiện đúng theo tiến độ, kế hoạch của Trung ương và của tỉnh đề ra; cơ quan truyền thông đại chúng đã có nhiều chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về bầu cử. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã tổ chức tuyên truyền 6.204 cuộc với 154.318 lượt nhân dân tham dự; Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Hậu Giang đã biên soạn nhiều tài liệu hỏi-đáp về bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp và tập huấn công tác tuyên truyền bầu cử cho 400 báo cáo viên, tuyên truyền viên để phục vụ tuyên truyền; Lĩnh vực thông tin cổ động trực quan cũng đã được thực hiện có hiệu quả cao. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hậu Giang đã phản ánh đậm nét về tuyên truyền bầu cử. Từ đó đã nâng cao được nhận thức của người dân và đến nay không có trường hợp nào người dân tố cáo, khiếu nại.

Đồng chí Đỗ Quý Doãn đã biểu dương những nỗ lực và thành tích đạt được trong công tác tuyên truyền bầu cử Quốc hội khóa XIII và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 -2016 của tỉnh Hậu Giang. Đồng chí nhấn mạnh hướng tới Hậu Giang cần tiếp tục phát huy công tác phối hợp tuyên truyền bầu cử bằng nhiều hình thức, phát huy sức mạnh công tác tư tưởng, nhất là đẩy mạnh công tác tuyên truyền miệng; cần quan tâm hơn nữa thông tin cổ động trực quan, trang trí tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tuyên truyền tốt cho người dân cách bỏ phiếu đúng pháp luật, dân chủ, bình đẳng, công khai.

Nguồn: dangcongsan.vn