Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.News.wpHienThiTinNoiBatBauCu, TVPortal.Publishing.News, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0f86d0c805b9c785 could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: f5557e9f-b17a-50ef-86e9-46ac4b12cf36.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.News.wpHienThiTinNoiBatBauCu, TVPortal.Publishing.News, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0f86d0c805b9c785 could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

Chủ nhiệm VPQH Trần Đình Đàn giám sát, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Kiên Giang

11/05/2011

Ngày 10.5, Ủy viên UBTVQH, Ủy viên Hội đồng Bầu cử, Chủ nhiệm VPQH Trần Đình Đàn đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Kiên Giang để kiểm tra, giám sát công tác bầu cử QH khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016 trên địa bàn.

Ngày 10.5, Ủy viên UBTVQH, Ủy viên Hội đồng Bầu cử, Chủ nhiệm VPQH Trần Đình Đàn đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Kiên Giang để kiểm tra, giám sát công tác bầu cử QH khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016 trên địa bàn.

Cùng đi có Phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc Huỳnh Phước Long.

Theo báo cáo tình hình triển khai công tác bầu cử của tỉnh, ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 50 về lãnh đạo bầu cử QH Khóa XIII và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016, Kiên Giang đã tích cực chỉ đạo thực hiện các bước và nội dung chuẩn bị cho cuộc bầu cử trên địa bàn, bảo đảm đúng luật và đạt tiến độ theo kế hoạch đề ra. Tổng số người ứng cử ĐBQH tại Kiên Giang là 15 người và số ứng cử viên đại biểu HĐND cấp tỉnh là 110 người.

Tại cuộc làm việc, đoàn giám sát đã yêu cầu Kiên Giang làm rõ các vấn đề về quản lý và lập danh sách cử tri, nhất là những cử tri ở vùng biên giới, cử tri đi làm ăn xa; phương pháp tuyên truyền, tổ chức cho các ứng cử viên ĐBQH Khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016 tiếp xúc cử tri để thực hiện vận động bầu cử; công tác tập huấn cho thành viên Ủy ban bầu cử các cấp; công tác quản lý các hòm phiếu, con dấu... Đoàn giám sát đề nghị, Kiên Giang cần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử tới người dân thông qua các tổ chức đoàn thể cơ sở. Công tác tuyên truyền cần sâu rộng hơn về nội dung, đa dạng và phong phú hơn về hình thức. Đồng thời, cần tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội để chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch; bảo đảm an ninh, an toàn và trật tự tại các khu vực bỏ phiếu, địa điểm niêm yết danh sách sách cử tri, danh sách người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ nhiệm VPQH Trần Đình Đàn đánh giá, công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn Kiên Giang đã được tiến hành chặt chẽ, chu đáo, đạt kết quả khá tốt, bảo đảm đúng luật và đúng tiến độ. Chủ nhiệm VPQH đề nghị, Kiên Giang tiếp tục rà soát, kiểm tra danh sách cử tri, kịp thời bổ sung đầy đủ theo quy định; quan tâm, đi sâu vào cộng đồng đồng bào dân tộc để tuyên truyền, vận động bầu cử, giúp đối tượng cử tri này nắm bắt và hiểu rõ ý nghĩa của cuộc bầu cử cũng như quyền và nghĩa vụ của cử tri.

Tin và ảnh: Thanh Chi

Nguồn: daibieunhandan.vn