Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.News.wpHienThiTinNoiBatBauCu, TVPortal.Publishing.News, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0f86d0c805b9c785 could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 58a3a59f-1188-50ef-86e9-42e9d7714816.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.News.wpHienThiTinNoiBatBauCu, TVPortal.Publishing.News, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0f86d0c805b9c785 could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

Bình Thuận chuẩn bị chu đáo cho bầu cử

10/05/2011

Các cuộc tiếp xúc cử tri trong toàn tỉnh Bình Thuận đều diễn ra trong không khí dân chủ, cởi mở với tinh thần xây dựng. .

Các cuộc tiếp xúc cử tri trong toàn tỉnh Bình Thuận đều diễn ra trong không khí dân chủ, cởi mở với tinh thần xây dựng. 

Tối 9/5, ông Nguyễn Văn Quynh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, thành viên Hội đồng Bầu cử Trung ương làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại tỉnh Bình Thuận.

Báo cáo của Ủy ban Bầu cử của tỉnh Bình Thuận với Đoàn giám sát, kiểm tra cho thấy, từ ngày 4 - 18/5, tất cả 11 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIII của tỉnh tiến hành tiếp xúc, gặp gỡ cử tri tại 51 điểm liên xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh để vận động bầu cử theo quy định.

Cùng thời gian này, 87 ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành gặp gỡ cử tri để vận động bầu cử tại 120 điểm tiếp xúc. Các ứng cử viên Hội đồng nhân dân cấp huyện và cấp xã cũng tiếp xúc vận động bầu cử theo hướng dẫn của Ban Thường trực Mặt trận tổ quốc tỉnh.

Các cuộc tiếp xúc cử tri trong toàn tỉnh Bình Thuận đều diễn ra trong không khí dân chủ, cởi mở với tinh thần xây dựng, bám sát mục đích, yêu cầu của việc tiếp xúc; các địa điểm được chuẩn bị chu đáo, cử tri tham gia khá đông.

Nguyện vọng của đa số cử tri mong thời gian tới, Quốc hội cần quyết liệt hơn nữa trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, giải quyết tốt hơn chính sách đối với người có công với cách mạng, ngăn chặn tình trạng tăng giá, các đại biểu Quốc hội cần thực hiện tốt những nội dung đã nêu trong chương trình hành động đã trình bày trước cử tri.

Nhìn chung, trong đợt bầu cử lần này, trình độ ứng cử viên của tỉnh Bình Thuận cao hơn trước. Đặc biệt, toàn tỉnh có 23 người tự ứng cử, đến nay có 18 người được hiệp thương đưa vào danh sách bầu cử. Tất cả các đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến các ứng cử viên đều được các cơ quan liên quan xem xét và giải quyết xong đúng luật định.

Đến nay, Ủy ban bầu cử các cấp trong tỉnh đã công bố danh sách ứng cử viên và tổ chức niêm yết danh sách, tiểu sử tóm tắt theo đúng quy định. Tỉnh Bình Thuận cũng đã niêm yết danh sách gần 830.000 cử tri tại gần 850 khu vực bỏ phiếu. Công tác thông tin tuyên truyền được Ủy ban bầu cử tỉnh Bình Thuận chỉ đạo triển khai đồng bộ bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương, bằng hơn 50.000 tờ rơi và tài liệu hỏi đáp và hàng chục nghìn pano, khẩu hiệu, tranh cổ động, băng đĩa... Công tác bảo vệ an ninh, trật tự và an toàn xã hội được bảo đảm tốt.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, ông Nguyễn Văn Quynh đánh giá cao công tác chỉ đạo, lãnh đạo và chuẩn bị chu đáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh Bình Thuận, các địa phương và sự hưởng ứng của nhân dân trong toàn tỉnh để ngày bầu cử thật sự là ngày hội của toàn dân.

Đoàn giám sát Trung ương cũng lưu ý tỉnh Bình Thuận cần có phương án bố trí điểm bầu cử để cử tri là khách du lịch vãng lai và ngư dân đang khai thác hải sản trên biển có điều kiện thực hiện quyền công dân của mình. Tỉnh cũng cần có phương án bảo đảm an ninh, an toàn cho việc tiếp xúc cử tri và bầu cử tại huyện đảo Phú Quý phòng khi có mưa bão, biển động bất ngờ xảy ra…/.

Huy Sơn

Nguồn: VOV