Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.News.wpHienThiTinNoiBatBauCu, TVPortal.Publishing.News, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0f86d0c805b9c785 could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 1dae6d9f-2160-50ef-a569-e55a21201a13.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.News.wpHienThiTinNoiBatBauCu, TVPortal.Publishing.News, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0f86d0c805b9c785 could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

Chủ nhiệm VPQH Trần Đình Đàn giám sát, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại An Giang

10/05/2011

Sáng 9.5, Ủy viên UBTVQH, Ủy viên Hội đồng Bầu cử, Chủ nhiệm VPQH Trần Đình Đàn đã làm việc với Lãnh đạo chủ chốt tỉnh An Giang để kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH Khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016 trên địa bàn.

Sáng 9.5, Ủy viên UBTVQH, Ủy viên Hội đồng Bầu cử, Chủ nhiệm VPQH Trần Đình Đàn đã làm việc với Lãnh đạo chủ chốt tỉnh An Giang để kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH Khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016 trên địa bàn.

Cùng đi có Phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc Huỳnh Phước Long.

Theo báo cáo tình hình triển khai công tác bầu cử của tỉnh, ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 50 về lãnh đạo bầu cử ĐBQH Khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016, An Giang đã tích cực chỉ đạo thực hiện các bước và nội dung chuẩn bị cho cuộc bầu cử trên địa bàn, bảo đảm đúng tiến độ, thời gian, chất lượng và quy định của pháp luật cũng như các văn bản hướng dẫn của Trung ương. Tổng số người ứng cử ĐBQH Khóa XIII tại An Giang là 17 người và số ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh là 115 người.

Tại cuộc làm việc, Đoàn giám sát yêu cầu An Giang làm rõ những nội dung liên quan đến việåc tuyên truyền vận động cử tri chủ động tham gia bầu cử, đặc biệt là những cử tri người dân tộc thiểu số, tôn giáo; công tác giải quyết khiếu nại liên quan đến bầu cử trên địa bàn và bố trí các khu vực bỏ phiếu... Đoàn giám sát đề nghị, An Giang cần chú trọng hơn công tác tập huấn nâng cao kỹ năng, trình độ cho các thành viên Ủy ban bầu cử các cấp; kịp thời kiến nghị Trung ương nếu xảy ra vướng mắc, khó khăn trong quá trình chuẩn bị bầu cử.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ nhiệm VPQH Trần Đình Đàn đánh giá cao tỉnh An Giang đã triển khai công tác bầu cử một cách khẩn trương, nghiêm túc, đúng tinh thần Chỉ thị 50 của Bộ Chính trị. Trong thời gian tới, tỉnh cần tiếp tục chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra việc giải quyết điều chỉnh bổ sung danh sách cử tri sau khi niêm yết; rà soát kỹ, kịp thời khắc phục sai sót, tránh trùng lặp hoặc bỏ sót cử tri; làm rõ và giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại liên quan đến bầu cử trên địa bàn... Chủ nhiệm VPQH nêu rõ, là địa phương có diện tích rộng, dân số đông, số lượng cử tri lớn và nhiều khu vực bỏ phiếu, An Giang cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bầu cử một cách sâu rộng hơn; tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội từ tỉnh xuống cơ sở, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra đúng quy định pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân; huy động sự tham gia của toàn bộ hệ thống chính trị để cuộc bầu cử trở thành sinh hoạt chính trị dân chủ rộng rãi, thể hiện sâu sắc quyền và nghĩa vụ bầu cử của công dân.

+ Chiều cùng ngày, Chủ nhiệm VPQH Trần Đình Đàn và Đoàn giám sát đã làm việc với Ủy ban bầu cử thị xã Châu Đốc và kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại một số khu vực bỏ phiếu trên địa bàn.

Tin và ảnh: Thanh Chi

Nguồn: daibieunhandan.vn