Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.News.wpHienThiTinNoiBatBauCu, TVPortal.Publishing.News, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0f86d0c805b9c785 could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: c5a0a59f-518f-50ef-86e9-4fc2a2be3d44.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.News.wpHienThiTinNoiBatBauCu, TVPortal.Publishing.News, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0f86d0c805b9c785 could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Lam giám sát, kiểm tra công tác bầu cử tại thành phố Hải Phòng

10/05/2011

Ngày 9/5/2011, Đoàn giám sát công tác bầu cử của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc việt Nam do đồng chí Phó Chủ tịch Nguyễn Lam làm Trưởng đoàn đã thực hiện việc giám sát, kiểm tra công tác bầu cử tại Hải Phòng.

Ngày 9/5/2011, Đoàn giám sát công tác bầu cử của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc việt Nam do đồng chí Phó Chủ tịch Nguyễn Lam làm Trưởng đoàn đã thực hiện việc giám sát, kiểm tra công tác bầu cử tại Hải Phòng.

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba, thành phố Hải Phòng thoả thuận thống nhất số lượng đại biểu đại biểu Quốc hội được bầu là 9 đại biểu, số lượng chính thức đại biểu ứng cử là 15. Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử  thành phố, công tác chuẩn bị bầu cử tại các địa phương đảm bảo đúng quy trình, thời gian, theo luật định. Về số lượng ứng cử viên chính thức là 95, được chia làm 14 đơn vị bầu cử, số đại biểu được bầu là 67. Hải Phòng đang thí điểm không bầu Hội đồng nhân dân cấp quận, huyện, xã trong thành phố, chỉ có huyện Bạch Long vĩ là huyện đặc thù (huyện biển đảo) tiếp tục triển khai bầu HĐND cấp huyện, xã. Việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi công tác và giới thiệu người ra ứng cử diễn ra công khai, dân chủ, đúng luật. Tính đến ngày 6/5/2011, 100% các khu vực bỏ phiếu đã thực hiện niêm yết danh sách những người ứng cử và tiểu sử tóm tắt những đại biểu ứng cử.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Lam đánh giá cao những kết quả bước đầu trong công tác chuẩn bị bầu cử của Hải Phòng, đặc biệt là công tác chỉ đạo, điều hành, sát với thực tiễn địa phương; đồng chí đề nghị địa phương cần đặc biệt quan tâm tạo môi trường cho các ứng cử viên tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử dân chủ, công bằng. Thành phố cần quan tâm chăm lo tốt các đối tượng chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn để người dân phát huy dân chủ; quan tâm hơn nữa đến công tác vận động, tuyên truyền để mọi người ý thức được trách nhiệm quyền, nghĩa vụ đối với công tác bầu cử, biến cuộc bầu cử thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân.

Nguyễn Đức Sơn

Nguồn: mattran.org.vn