Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.News.wpHienThiTinNoiBatBauCu, TVPortal.Publishing.News, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0f86d0c805b9c785 could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 8ea5a59f-51c0-50ef-a569-e187165c504b.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.News.wpHienThiTinNoiBatBauCu, TVPortal.Publishing.News, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0f86d0c805b9c785 could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

Đoàn giám sát, kiểm tra của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng bầu cử làm việc tại Bắc Giang

10/05/2011

Ngày 9/5, Đoàn giám sát, kiểm tra bầu cử của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng bầu cử do đồng chí Huỳnh Đảm, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm Trưởng đoàn, đã làm việc tại Bắc Giang kiểm tra tình hình triển khai công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011- 2016.

Ngày 9/5, Đoàn giám sát, kiểm tra bầu cử của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng bầu cử do đồng chí Huỳnh Đảm, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm Trưởng đoàn, đã làm việc tại Bắc Giang kiểm tra tình hình triển khai công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011- 2016.

Đoàn đã xuống kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang để nắm bắt tình hình thực tế về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 ở cơ sở.

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh Bắc Giang, đến nay việc giới thiệu, lập danh sách chính thức và niêm yết danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 của tỉnh được tiến hành đúng thời gian qui định, đảm bảo chất lượng và đạt kết quả tốt. Công tác thông tin tuyên truyền được chú trọng và đẩy mạnh, tỉnh còn tăng cường tuyên truyền bằng hình thức trực quan như kẻ vẽ được 1.093 pa nô, áp phích, 2.229 khẩu hiệu tường, 1.096 băng vượt tường, 765 tranh cổ động, tổ chức được 42 buổi cổ động, 15 buổi văn nghệ tuyên truyền cho bầu cử. Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo được các tổ chức phụ trách bầu cử, các cấp các ngành quan tâm, giải quyết kịp thời, dứt điểm, đồng thời đã chủ động có kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự cho cuộc bầu cử...

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Huỳnh Đảm biểu dương tỉnh Bắc Giang đã có tinh thần chủ động, tích cực trong công tác triển khai chuẩn bị tốt cho ngày bầu cử đúng tiến độ, đúng quy trình thủ tục, đúng pháp luật. Ðồng chí đề nghị tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, nhất là ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa để người dân thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân, phấn đấu tỷ lệ người dân đi bầu cao nhất.Trong thời gian này tỉnh cần tập trung thực hiện tốt việc tổ chức nhiều cuộc tiếp xúc cử tri cho các ứng cử viên, đồng thời cũng để các cử tri được hiểu rõ về các ứng cử viên. Làm tốt việc này là tạo ra không khí dân chủ giữa người ứng cử và cử tri, bảo đảm dân chủ thật sự chứ không phải là tiếp xúc hình thức. Kết hợp việc tiếp xúc trực tiếp và công tác tuyên truyền, tổ chức các cuộc mạn đàm về tiểu sử, tiêu chuẩn những người ứng cử. Qua đó để cử tri lựa chọn những người xứng đáng bầu vào Quốc hội khóa XIII và HÐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016. Đồng chí cũng lưu ý tỉnh cần tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự cho bầu cử. Tiếp tục giải quyết tốt công tác khiếu nại, tố cáo, bảo đảm các điều kiện vật chất và kinh phí cho cuộc bầu cử. Tăng cường tổ chức kiểm tra, giám sát công tác bầu cử để kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh. Tập trung mọi nỗ lực tổ chức tốt cuộc bầu cử, đồng thời gắn với việc triển khai thực hiện đưa nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng và đại hội Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống.

Nhân dịp về làm việc tại Bắc Giang, đồng chí Huỳnh Đảm cũng đã đến thăm và nói chuyện với cán bộ, công nhân viên cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang.

Vũ Long

Nguồn: dangcongsan.vn