Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.News.wpHienThiTinNoiBatBauCu, TVPortal.Publishing.News, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0f86d0c805b9c785 could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 648a909f-41c8-50ef-86e9-45a15a143cc7.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.News.wpHienThiTinNoiBatBauCu, TVPortal.Publishing.News, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0f86d0c805b9c785 could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)
 
 

Phó chủ tịch QH Tòng Thị Phóng kiểm tra công tác chuẩn bị bẩu cử tại huyện Phục Hoà, Cao Bằng

(19/05/2011)

Ngày 18.5, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch QH, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Bầu cử Trung ương Tòng Thị Phóng đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH Khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 tại huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng.