Ngày 10/2/2011, Hội nghị toàn quốc triển khai Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 được tổ chức trọng thể tại hội trường Bộ Quốc phòng

Ngày 10/2/2011, Hội nghị toàn quốc triển khai Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 được tổ chức trọng thể tại hội trường Bộ Quốc phòng

 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •