Một số hình ảnh khai trương trang web bầu cử ÐBQH khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016

Ngày 10/3/2011, tại Văn phòng Quốc hội, Tiểu ban chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền - Hội đồng bầu cử Khai trương trang web bầu cử ÐBQH khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016. Phó chủ tịch Quốc hội, Trưởng tiểu ban Nguyễn Đức Kiên tham dự và phát biểu ý kiến

 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •