Ngày 18/4/2011, Hội đồng bầu cử Trung ương tổ chức giám sát, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 -2016 tại thành phố Hà Nội

Ngày 18/4/2011, Hội đồng bầu cử Trung ương tổ chức giám sát, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 -2016 tại thành phố Hà Nội

 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •