Ngày 29/4/2011 Tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, diễn ra lễ khai mạc triển lãm về các kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội

Ngày 29/4/2011 Tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, diễn ra lễ khai mạc triển lãm về các kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Đồng chí Nguyễn Đức Kiên, Phó chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng bầu cử, Trưởng tiểu ban Chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền tham dự và cắt băng khai mạc

 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •