Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.News.wpHienThiTinNoiBatBauCu, TVPortal.Publishing.News, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0f86d0c805b9c785 could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: fab6bd9f-1179-50ef-86e9-4af6885ea172.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.News.wpHienThiTinNoiBatBauCu, TVPortal.Publishing.News, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0f86d0c805b9c785 could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)
 
 
 

Ngày 29/4/2011 Tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, diễn ra lễ khai mạc triển lãm về các kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội

Ngày 29/4/2011 Tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, diễn ra lễ khai mạc triển lãm về các kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Đồng chí Nguyễn Đức Kiên, Phó chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng bầu cử, Trưởng tiểu ban Chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền tham dự và cắt băng khai mạc

 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •