Một số hình ảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 -2016

Sáng 22/5/2011, Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử đến bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 -2016 tại Khu vực bỏ phiếu số 3, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •